7  

งาน ยาง รถยนต์ ใน จังหวัดอุตรดิตถ์

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดอุตรดิตถ์

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำจังหวัดอุตรดิถ์,แพร่ ด่วนมาก

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดอุตรดิตถ์

ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถม และ มัธยมศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ์ - 7,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้านว(BCO) เป็นพนักงานประจำในสังกัดธนาคารกสิกรไทย เปิดรับด่วน โซนพื้นที่ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด - จังหวัดอุตรดิตถ์

Sale Area พิษณุโลก,อุตรดิตถ์,สุโขทัย,ตาก

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - จังหวัดอุตรดิตถ์ - 15,000 บาท/เดือน

Account Executive - Direct Sales (พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง)

จังหวัดอุตรดิตถ์

Account Executive - Dealer & Retail Partner (พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง)

จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แทนขายภาคเหนือ

จังหวัดอุตรดิตถ์ - จังหวัดสุโขทัย