6  

งาน ยาง รถยนต์ ใน จังหวัดอุตรดิตถ์

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดอุตรดิตถ์

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

Sales Manager (HOP) ประจำจังหวัดพิจิตร อุตรดิตถ์ และสุโขทัย

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดอุตรดิตถ์

พนักงานขาย เขตพื้นที่ภาคเหนือ ด่วนมาก

บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด - จังหวัดอุตรดิตถ์

พนักงานขายประจำภาคเหนือ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - จังหวัดอุตรดิตถ์ - 18,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ / นครสวรรค์ (หลายอัตรา)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดอุตรดิตถ์

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆ จังหวัดอุตรดิตถ์

หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ - จังหวัดอุตรดิตถ์ - 9,000-10,000 บาท/เดือน