10  

งาน ยอดรายได้ดี ใน ภาคตะวันตก

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันตก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโครงการ (งานบ้าน Town Home/ แนวสูงโซน BTS ตากสิน)

จังหวัดตาก

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ ด้านกีฬา หลายตำแหน่ง (หัวหิน,ปราณบุรี,ชะอำ)

อำเภอปราณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 8,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานแนะนำสินค้า(PC)เขตภาคกลาง-เพชรบุรี(ด่วน)

Kitzcho international - จังหวัดเพชรบุรี

นักลงทุน

จังหวัดตาก

เช็คเกอร์ / บัญชี

บริษัท ศรีชงโค จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี - 9,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ Dtac Shop โลตัสปราณบุรี ด่วน.....

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าหน้าที่บัญชี/จัดซื้อ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี/จัดซื้อ

จังหวัดราชบุรี