งาน มีที่พัก ใน จังหวัดนครพนม

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-11 จาก 11 งาน  

พนง. HR สาขานครพนม

จังหวัดนครพนม

เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดเรียงสินค้า (Schematic) ประจำสาขานครพนม

จังหวัดนครพนม

เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง ประจำสาขานครพนม

จังหวัดนครพนม

เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขา (เลขา) ประจำสาขานครพนม

จังหวัดนครพนม

พนักงาน - ผู้จัดการ แผนกป้องกันการสูญเสีย ประจำสาขานครพนม

จังหวัดนครพนม

พนักงานหน้าร้าน Big C นครพนม

จังหวัดนครพนม - 9,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงาน - ผู้จัดการเเผนกการเงิน ประจำสาขานครพนม

จังหวัดนครพนม

พนักงานหน้าร้าน Big C นครพนม

จังหวัดนครพนม - 9,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดนครพนมหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดนครพนม

Guest Service Agent

จังหวัดนครพนม - 350 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์สินเชื่อ Tesco Visa Card สาขาธาตุพนม

จังหวัดนครพนม - 9,000-13,000 บาท/เดือน