งาน ภาษาอังกฤษ ใน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

รับสมัคร ครู ด่วน ครูสอนภาษาอังกฤษ ครูสอนภาษาจีน และครูสอนพละ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน - จังหวัดเชียงราย - ตำบลเมืองพาน, อำเภอบ้านผือ, จังหวัดอุดรธานี

พนักงานบริการ (ประจำเครือ Buddy group ถนนข้าวสาร)

ตำบลข้าวสาร, อำเภอบ้านผือ, จังหวัดอุดรธานี

พนักงานเสิร์ฟ (ประจำร้าน Super Flow ถนนข้าวสาร)

ตำบลข้าวสาร, อำเภอบ้านผือ, จังหวัดอุดรธานี

Waiter/Waitress (ประจำร้าน The Club ถนนข้าวสาร)

ตำบลข้าวสาร, อำเภอบ้านผือ, จังหวัดอุดรธานี

Operation Staff (ประจำร้าน Fabulous ถนนข้าวสาร )

ตำบลข้าวสาร, อำเภอบ้านผือ, จังหวัดอุดรธานี

พนักงานต้อนรับ (GUEST SERVICE ASSISTANT)

ตำบลข้าวสาร, อำเภอบ้านผือ, จังหวัดอุดรธานี - พระนคร, กรุงเทพฯ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

Sales Supervisor / Regional Sales

จังหวัดอุดรธานี

พนักงานขายประจำร้านบู๊ทส์ Boots สาขา ถนนข้าวสาร

ตำบลข้าวสาร, อำเภอบ้านผือ, จังหวัดอุดรธานี

ผู้จัดการเขตขาย (Route Manager) สาขาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

Process Engineer

ตำบลบ้านจั่น, อำเภอเมืองอุดรธานี, จังหวัดอุดรธานี

Qc Engineer

ตำบลบ้านจั่น, อำเภอเมืองอุดรธานี, จังหวัดอุดรธานี

IT Friend ประจำ True Branding Shop สาขา Siam *** Income : 23,000 - 25,000 THB

ตำบลข้าวสาร, อำเภอบ้านผือ, จังหวัดอุดรธานี - 23,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายประเมินราคา ประจำสาขา อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี