งาน ภาษาอังกฤษ ใน จังหวัดสกลนคร

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-4 จาก 4 งาน  

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าฝ่ายผลิต(โรงทอ/โรงย้อม/R&D/โรงเย็บผ้า/ออกแบบเสื้อผ้า)

อำเภอบ้านม่วง, จังหวัดสกลนคร

Field Production Technician (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจำแปลงผลิต ขอนแก่น สกลนคร)

จังหวัดสกลนคร - จังหวัดขอนแก่น - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

จังหวัดสกลนคร