6  

งาน ภาษาญี่ปุ่น ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา เซ็นทรัล เชียงราย

บริษัท บี - ควิก จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 10,500-11,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บ้านพักฝ่ายสังคมสงเคราะห์

อำเภอแม่ลาว, จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมโรงเรียน

อำเภอแม่ลาว, จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ประสานชุมชน

อำเภอแม่สรวย, จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมโรงเรียน

อำเภอแม่ลาว, จังหวัดเชียงราย

ผู้บริหาร

อำเภอแม่ฟ้าหลวง, จังหวัดเชียงราย