งาน ภาษาญี่ปุ่น ใน จังหวัดเชียงราย

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-14 จาก 14 งาน  

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ซุบารุ (รับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา) ด่วน Parttime

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ซุบารุ - ตำบลแม่สาย, อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย - ตำบลแม่สา, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนเชียงรายภาษา รับสมัครประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา / ครูสอนภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา

โรงเรียนเชียงรายภาษา - จังหวัดเชียงราย

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย) - จังหวัดเชียงราย

บริษัทซีทีกรุ๊ป โบรคเกอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ( สี่เลนซ์ทัวร์ ) รับสมัครเจ้าหน้าที่ภาษาอังกฤษหลายตำแหน่ง

อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่วิชาการสาขาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย - 10,001-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ (ประจำจังหวัด เชียงราย)

จังหวัดเชียงราย

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย) - จังหวัดเชียงราย

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย) - จังหวัดเชียงราย

โรงแรม เดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย รับสมัคร Bartender 1 ตำแหน่ง

โรงแรม เดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย - จังหวัดเชียงราย

พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร (ลำปาง - เชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - จังหวัดลำปาง - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการส่วนงานแม่บ้านและซักรีด(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 25,000-50,000 บาท/เดือน

HR Specialist (ประจำ-เชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครครูสอนภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่น

โรงเรียนภาษาต่างประเทศเชียงราย - จังหวัดเชียงราย

คุณมัตติกา รับสมัคร ล่ามญี่ปุ่น Part time 1 วัน

ไม่มี - ตำบลเวียงชัย, อำเภอเวียงชัย, จังหวัดเชียงราย