3  

งาน ภาษาญี่ปุ่น ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างยนต์ ด่วน ประจำสาขา เซ็นทรัลเชียงราย

บริษัท บี - ควิก จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 9,500-11,500 บาท/เดือน

Lab Technician (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ-เชียงราย)

หน่วยวิจัยโรค เขต ร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด - จังหวัดเชียงราย - 15,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท เอกชัยแลนด์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัคร สถาปนิก

จังหวัดเชียงราย