งาน พืชไร่ ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 61 งาน  

จป.วิชาชีพ

จังหวัดชลบุรี - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถผู้บริหาร

กรุงเทพฯ

Sales

จังหวัดชลบุรี - 13,000 บาท/เดือน

หัวหน้าเขต Unit Head

บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด - จังหวัดอุดรธานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่

ภาคตะวันออก

เจ้าหน้าที่พืชสวน/ดอก

ตำบลบ่อวิน, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

Grower (ด้านการทำวิจัยการปลูก)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ

จังหวัดจันทบุรี - จังหวัดชลบุรี

นักวิชาการด้านแมลง / หัวหน้าทีมบริการภาคสนาม (สาขาเชียงใหม่)

ตำบลช้างคลาน, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขายเคมีเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ธุรการ

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการเกษตร

ตำบลเขาใหญ่, อำเภอชะอำ, จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม-เพิ่มผลผลิตอ้อย (พื้นที่อีสานตอนล่าง)

ตำบลกาฬสินธุ์, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเกษตร

ตำบลหนองจอก, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่คุณภาพ ชาย (ประจำสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าเขตส่งเสริมไร่อ้อย/จนท.การปลูกอ้อย ( ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด)

ตำบลโนนสวรรค์, อำเภอปทุมรัตต์, จังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายส่งเสริมพืชไร่

บริษัท เอส.พี.เอส. ฟรุ๊ตส์ จำกัด - บางบอน, บางบอน, กรุงเทพฯ - บางขุนเทียน, จอมทอง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์)

ตำบลพระพุทธบาท, อำเภอพระพุทธบาท, จังหวัดสระบุรี

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาเพื่อการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานพืชไร่ในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>