33  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กรุงเทพฯ

หัวหน้าฝ่ายผลิตพืช

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่การเกษตร(เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการเกษตร

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - จังหวัดชุมพร

Field Production Technician (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจำแปลงผลิต)

จังหวัดพิษณุโลก - 15,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

จตุจักร, กรุงเทพฯ - 13,800 บาท/เดือน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 3 อัตรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคกลาง

นักวิชาการเกษตร

บริษัท ปฐมรรค จำกัด - กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคการเกษตร

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 2 อัตรา

ไทย

เจ้าหน้าที่แผนกไร่

บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด - จังหวัดมุกดาหาร

หัวหน้าหน่วยผลิตผลการเกษตร

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding Assistant)

จังหวัดพิษณุโลก - 15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่) - กรุงเทพฯ

พนักงานส่งเสริมการขาย

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดมหาสารคาม

จนท.จัดซื้อวัตถุดิบ

จังหวัดราชบุรี

นักวิชาการประจำฟาร์ม / เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

จังหวัดเชียงราย

Project Manager

บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ไทย - 12,390 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>