37  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่พืชไร่

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

พนักงานขาย

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรการยาง

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

บัญชี /การเงิน

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

พัฒนาธุรกิจ

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผจก.แผนกปลูกต้นพลังงาน(หญ้าเนเปียร์)

Double A (1991) Public Company Limited - จังหวัดฉะเชิงเทรา

Project Manager

บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดราชบุรี

พนักงานขายปุ๋ย (ธุรกิจเกษตร)

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลอะกรีคัลเจอร์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ไทย - 12,390 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด - จังหวัดสระแก้ว - 12,390 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดสระแก้ว - 12,390 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่อบรมผลิตภัณฑ์ (สินค้าเกษตร)

กรุงเทพฯ - 30,000 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร

บริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด - จังหวัดร้อยเอ็ด

พนักงานปฏิบัติการตรวจรับวัตถุดิบ/จ่ายอาหารสัตว์

จังหวัดสงขลา

พนักงานธุรการขนส่งวัตถุดิบพืชไร่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยแสงค้าพืช - จังหวัดนครปฐม - 9,000-12,000 บาท/เดือน

Senior Purchasing Officer

ไทย - 20,001-30,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมการขาย

บริษัท ปฐมรรค จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2    >>