77  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พืชไร่ พืชสวน

บริษัท เอ.แอล.เค.พรีซิชั่นเวอร์ค (1976) จำกัด - กรุงเทพฯ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

วิศวกรโรงงาน

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ | ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าวเปลือก | ธุรกิจข้าว

ไทย

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการอาวุโส (เทคโนโลยีชีวภาพ)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Sales Executive (ธุรกิจข้าว , เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและปุ๋ย)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ | ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

ไทย

เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าวเปลือก | ธุรกิจข้าว

กรุงเทพฯ

Sales Executive (ธุรกิจข้าว , เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและปุ๋ย)

ไทย

Sales Executive (ธุรกิจข้าว , เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและปุ๋ย)

ไทย

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการอาวุโส (เทคโนโลยีชีวภาพ)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าวเปลือก | ธุรกิจข้าว

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการอาวุโส (เทคโนโลยีชีวภาพ)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ | ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

จังหวัดลพบุรี

Customer Service officer ลูกค้าสัมพันธ์

ไทย

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ( อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพศชาย )

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด และในเครือ - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดกาสวนปาล์ม และสวนยางพารา

บริษัท ทรัพย์สากลโฟรเซ่นซีฟู๊ด จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 20,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแปลงสวนปาล์ม และยางพารา

บริษัท ทรัพย์สากลโฟรเซ่นซีฟู๊ด จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 10,000-20,000 บาท/เดือน

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ กรมพัฒนาที่ดิน ทุกตำแหน่ง

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น - 15,000-16,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร (ประจำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

หน้า:     1 | 2 | 3    >>