88  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

ผู้ช่วยผู้จัดการพืชไร่พืชสวน ประจำจว.ราชบุรี

บริษัท ปฐมรรค จำกัด - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดสวน-สาขาเกษตร,พืชสวน,พืชไร่ (ประจำโครงการก่อสร้างรัฐสภาหลังใหม่)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เกษตร พืชไร พืชสวน

บริษัท เอ็นไว 101 จำกัด - จังหวัดระยอง

วิศวกรโรงงาน

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

สารสนเทศ

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

บัญชี/การเงิน

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ธุรการ

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

การตลาด

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ช่างเชื่อมโลหะ

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ช่างไฟฟ้า

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

นักปรับปรุงพันธุ์พืช (Breeder)

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ไทย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่QCรับวัตถุดิบเกษตร อย่างละ 1ตำแหน่ง

ไทย

เจ้าหน้าที่อบรมผลิตภัณฑ์ (สินค้าเกษตร)

กรุงเทพฯ - 30,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพนักงานดูแลผลผลิต

ไทย - 12,001-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกส่งเสริมเกษตร (ควบคุมดูแลทั้ง 3 โรงงานคือ เชียงใหม่/เชียงราย/สกลนคร)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร (ประจำ อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดสกลนคร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร (ประจำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร

ไทย

หน้า:     1 | 2 | 3    >>