95  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พืชไร่ พืชสวน

บริษัท เอ.แอล.เค.พรีซิชั่นเวอร์ค (1976) จำกัด - กรุงเทพฯ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดสวน-สาขาเกษตร,พืชสวน,พืชไร่ (ประจำโครงการก่อสร้างรัฐสภาหลังใหม่)

กรุงเทพฯ

วิศวกรโรงงาน

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

สารสนเทศ

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ช่างเชื่อมโลหะ

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

การตลาด

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

บัญชี/การเงิน

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ธุรการ

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ช่างไฟฟ้า

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ขาย/หัวหน้าคนงาน/คนสวน ประจบางแวก84,ระยอง(บ้านฉาง)

อำเภอบ้านฉาง, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการ

อำเภอบางบัวทอง, จังหวัดนนทบุรี

ผู้จัดการส่วนสัญญาพืชไร่

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด(มหาชน) - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่

ภาคตะวันออก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัท ดอนเมืองพัฒนาจำกัด - จังหวัดปทุมธานี

ช่างดูแลเครื่องจักร,เครื่องยนต์

บริษัท ดอนเมืองพัฒนาจำกัด - จังหวัดปทุมธานี

โปรแกรมเมอร์

บริษัท ดอนเมืองพัฒนาจำกัด - จังหวัดปทุมธานี

พนักงานดูแลระบบสารสนเทศ

บริษัท ดอนเมืองพัฒนาจำกัด - จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าส่วนผลิต

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้างานจัดสวนโครงการ

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>