42  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่การเกษตร(เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 5 อัตรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคกลาง

เจ้าหน้าที่การเกษตร(เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่การเกษตร(เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่การเกษตร(เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กราฟฟิก (ฝึกงาน) ช่วงตุลาคม 2014 - เมษายน 2015

บริษัท พูนิก้า คอมมิค จำกัด - กรุงเทพฯ

บรรณาธิการการ์ตูน (ประจำ)

บริษัท พูนิก้า คอมมิค จำกัด - กรุงเทพฯ

กองบรรณาธิการ การ์ตูน (ฝึกงาน) ช่วงตุลาคม 2014 - เมษายน 2015

บริษัท พูนิก้า คอมมิค จำกัด - กรุงเทพฯ

นักเขียนการ์ตูน (ฝึกงาน) ช่วงตุลาคม 2014 - เมษายน 2015

บริษัท พูนิก้า คอมมิค จำกัด - กรุงเทพฯ

หัวหน้าหน่วยงานผลิตผลทางการเกษตร

อำเภอดอยหล่อ, จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กรุงเทพฯ

หัวหน้าฝ่ายผลิตพืช

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - จังหวัดชุมพร

นักวิชาการเกษตร

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่การเกษตร(เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่เขตกรรม

อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

Field Production Technician (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจำแปลงผลิต)

จังหวัดพิษณุโลก - 15,000 บาท/เดือน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 3 อัตรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคกลาง

นักวิชาการเกษตร

บริษัท ปฐมรรค จำกัด - กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคการเกษตร

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แผนกไร่

บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด - จังหวัดมุกดาหาร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>