49  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

ผู้จักการฝ่ายบุคคล

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

พนักงานธุรการขนส่งวัตถุดิบพืชไร่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยแสงค้าพืช - จังหวัดนครปฐม - 9,000-12,000 บาท/เดือน

ส่งเสริมการเกษตร/พนักงานขาย

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน

อำเภอเมืองเลย, จังหวัดเลย

ผู้จัดการฝ่ายผลิต / คิว.ซี

อำเภอเมืองเลย, จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์พืช

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการเกษตร

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร Smart farm

ไทย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(ประจำตลาดไท)

จังหวัดสมุทรปราการ

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่สรรหาและสำรวจวัตถุดิบทางการเกษตร

อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/เจ้าหน้าที่ฟาร์มเพาะกล้า

ไทย

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 (การปรับปรุงพันธุ์พืช)

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจรับงานและข้อมุลไม้

บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 10,000-13,000 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตรพืชศาสตร์

บริษัท ปฐมรรค จำกัด - จังหวัดนครปฐม

Project Manager

บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้างานจัดสวนโครงการ

ไทย

Project Manager

ไทย

หัวหน้างานจัดสวนโครงการ

บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

Project Manager

จังหวัดปทุมธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>