39  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ดูแลพืชไร่ พืชสวน

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

อำเภอกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการเกษตร ประจำแปลงปลูก

อำเภอปักธงชัย, จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ภาคสนาม(Field sales staff)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคกลาง

เจ้าหน้าที่พัสดุและคลังสินค้า

พญาไท, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

พญาไท, กรุงเทพฯ

เลขานุการ

พญาไท, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ดูและระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

พญาไท, กรุงเทพฯ

Seed Production Assistant/QA Analyst (ผู้ช่วยผลิตเมล็ดพันธุ์/นักวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์)

อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พญาไท, กรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ภาคสนาม(Field sales staff)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคกลาง

พนักงานส่งเสริมการขาย

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดมหาสารคาม

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดนครปฐม

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการด้านแมลงรบกวน

Rentokil Initial (Thailand) Ltd. - กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขายและส่งเสริมการขาย (ภาคตะวันออก)

บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายและส่งเสริมการขายกรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม นักเกษตร (โคราช)

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ไทย - 12,001-15,000 บาท/เดือน

พีเอสไอเปิดรับสมัคร "เจ้าหน้าที่ภาคสนาม" ประจำ กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ทีมกองบรรณาธิการ

จังหวัดนนทบุรี

หน้า:     1 | 2    >>