36  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

บรรณาธิการการ์ตูน (ประจำ)

บริษัท พูนิก้า คอมมิค จำกัด - กรุงเทพฯ

นักเขียนการ์ตูน (ฝึกงาน) ช่วงตุลาคม 2014 - เมษายน 2015

บริษัท พูนิก้า คอมมิค จำกัด - กรุงเทพฯ

หัวหน้าหน่วยงานผลิตผลทางการเกษตร

อำเภอดอยหล่อ, จังหวัดเชียงใหม่

กราฟฟิก (ฝึกงาน) ช่วงตุลาคม 2014 - เมษายน 2015

บริษัท พูนิก้า คอมมิค จำกัด - กรุงเทพฯ

กองบรรณาธิการ การ์ตูน (ฝึกงาน) ช่วงตุลาคม 2014 - เมษายน 2015

บริษัท พูนิก้า คอมมิค จำกัด - กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กรุงเทพฯ

นักวิชาการเกษตร

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่การเกษตร(เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าฝ่ายผลิตพืช

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - จังหวัดชุมพร

Field Production Technician (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจำแปลงผลิต)

จังหวัดพิษณุโลก - 15,000 บาท/เดือน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 3 อัตรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคกลาง

นักวิชาการเกษตร

บริษัท ปฐมรรค จำกัด - กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคการเกษตร

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แผนกไร่

บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด - จังหวัดมุกดาหาร

หัวหน้าหน่วยผลิตผลการเกษตร

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding Assistant)

จังหวัดพิษณุโลก - 15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่) - กรุงเทพฯ

พนักงานส่งเสริมการขาย

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดมหาสารคาม

จนท.จัดซื้อวัตถุดิบ

จังหวัดราชบุรี

หน้า:     1 | 2    >>