งาน พืชไร่ ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 37 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยนักวิจัยด้านการจัดการฟาร์ม

จังหวัดเชียงใหม่

ทำงาน 18 เดือนได้เลื่อนตำแหน่ง] Service Specialist Pest Control (Fast Track)

Rentokil Initial (Thailand) Ltd. - กรุงเทพฯ 18,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ (นักวิจัย ป.โท)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน 12,001-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถผู้บริหาร (อายุไม่เกิน 35 ปี)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายทะเบียน

กรุงเทพฯ

พนักงานส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบ

จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าเขตส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ

จังหวัดอุดรธานี

Service Specialist Pest Control (Fast Track Program) : ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการภาคสนามกำจัดแมลง

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด - กรุงเทพฯ 18,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor) ประจำโรงงานพระราม2ซอย100 บางน้ำจืด

จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรโยธา

กรุงเทพฯ

Grower (ด้านการทำวิจัยการปลูก)

จังหวัดเชียงใหม่

ธุรการ

กรุงเทพฯ

พนักงานขายเคมีเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ 10,001-12,000 บาท/เดือน

จป.วิชาชีพ

จังหวัดชลบุรี 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่พืชสวน

กรุงเทพฯ

พนักงานการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ขายและส่งเสริมการขาย

กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกขาย

กรุงเทพฯ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานพืชไร่ในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>