61  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

Service Specialist - Pest Elimination Job

Ecolab - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดราชบุรี

นักวิชาการเกษตร

บริษัท ปฐมรรค จำกัด - กรุงเทพฯ

Field Production Technician (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจำแปลงผลิต)

จังหวัดพิษณุโลก - 15,000 บาท/เดือน

ธุรการ ฟาร์ม

ไทย - 9,001-10,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding Assistant)

จังหวัดพิษณุโลก - 15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตรพืชศาสตร์

บริษัท ปฐมรรค จำกัด - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน

ไทย

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าหน่วยงานผลิตผลทางการเกษตร

ไทย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการเพื่อการขาย

บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด - กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกส่งเสริมเกษตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคตะวันออก - 20,000-26,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยผลิตผลการเกษตร

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่เกษตร

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์อีโค่

อำเภอโป่งน้ำร้อน, จังหวัดจันทบุรี

ทีมกองบรรณาธิการ

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

พนักงานธุรการขนส่งวัตถุดิบพืชไร่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยแสงค้าพืช - จังหวัดนครปฐม - 9,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่พัฒนาการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่การเกษตร(เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>