52  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผู้จักการฝ่ายบุคคล

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

พนักงานขายสินค้าเคมีเกษตร ด่วน

ไทย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์

จังหวัดตาก

ผู้ช่วยผู้จัดการด้านเกษตร (ฉะเชิงเทรา มีบ้านพักให้)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานขายและส่งเสริมการขาย (ภาคใต้)

บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 10,000-15,000 บาท/เดือน

รับเยอะ 21 อัตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เปิดสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร 8 - 30 มิถุนายน 2558

จังหวัดกาฬสินธุ์ - 28,030 บาท/เดือน

รับเยอะ 21 อัตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เปิดสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร 8 - 30 มิถุนายน 2558

จังหวัดกาฬสินธุ์ - 28,030 บาท/เดือน

พนักงานขายและส่งเสริมการขาย (ภาคอีสาน)

บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 6,000-8,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เทคนิคการเกษตร

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ฟาร์มเพาะกล้า อย่างละ 1ตำแหน่ง

ไทย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์

บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด - จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (ประจำภาคใต้)

ภาคใต้

นักวิชาการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสวน/ผู้จัดการส่งเสริมเกษตร

อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี

พนักงานปรับปรุงพันธุ์

ไทย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตร ( สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช )

จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการเกษตร

ไทย - 10,001-12,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>