40  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่พืชไร่

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ดูแลพืชไร่ พืชสวน

จังหวัดนครราชสีมา

วิศวกรการยาง

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

พนักงานขาย

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

บัญชี /การเงิน

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

พัฒนาธุรกิจ

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและส่งเสริมการขาย (เมล็ดพันธุ์)

อำเภอเมืองปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี

ประกาศรับสมัครผู้จัดการฝ่ายขาย (Sale Manager)

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

วัฒนา, กรุงเทพฯ - 12,390 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายผลิตพืช

บจก. กลุ่มเหล็กสหวิริยา - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่อบรมผลิตภัณฑ์ (สินค้าเกษตร)

กรุงเทพฯ - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์พืช

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกสวนปาล์ม

จังหวัดราชบุรี - 9,000-11,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย/ส่งเสริมการขาย งานเมล็ดพันธุ์

บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด - จังหวัดตาก

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Sales Trainee (5 อัตรา)

ภาคใต้ - 10,001-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจรับงานและข้อมุลไม้

บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 10,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ

ไทย

หน้า:     1 | 2    >>