34  

งาน พืชไร่ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่พืชไร่

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

พัฒนาธุรกิจ

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรการยาง

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

บัญชี /การเงิน

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

พนักงานขาย

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผจก.แผนกปลูกต้นพลังงาน(หญ้าเนเปียร์)

Double A (1991) Public Company Limited - จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานธุรการขนส่งวัตถุดิบพืชไร่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยแสงค้าพืช - จังหวัดนครปฐม - 9,000-12,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยแสงค้าพืช - จังหวัดนครปฐม - 7,000-9,000 บาท/เดือน

จนท.จัดซื้อวัตถุดิบ

จังหวัดราชบุรี

Senior Purchasing Officer

ไทย - 20,001-30,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมการขาย

บริษัท ปฐมรรค จำกัด - กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ภาคเหนือ

ภาคเหนือ - 20,001-30,000 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายขายเมล็ดพันธุ์

กรุงเทพฯ

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี)

จังหวัดสุพรรณบุรี - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครพนักงานขาย สินค้าเกษตร เขตกรุงเทพ ปริมณฑล

กรุงเทพฯ - 8,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม / เพิ่มผลผลิตอ้อย (จ.กาฬสินธุ์)

จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศรับสมัครผู้จัดการฝ่ายขาย (Sale Manager)

จังหวัดขอนแก่น

หน้า:     1 | 2    >>