315  

งาน พี่เลี้ยงเด็ก ใน ภาคเหนือ

  
  

พี่เลี้ยงเด็ก+แม่บ้าน

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่ - 7,000 บาท/เดือน

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,800 บาท/เดือน

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,800 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,500-7,000 บาท/เดือน

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 7,000-8,000 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,500-7,000 บาท/เดือน

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,500-7,000 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,500 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,500 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-20,000 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่

พี่เลี้ยงเด็ก (อยู่ประจำ, ไป-กลับ)

จังหวัดเชียงใหม่

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,000-7,000 บาท/เดือน

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,000-7,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานตรวจสอบกล้องวงจรปิด

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

ครูปฐมวัย หรือครูประถมศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2 | 3    >>