339  

งาน พี่เลี้ยงเด็ก ใน ภาคเหนือ

  
  

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,800 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,800 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก (ปฏิบัติงานที่บ้านมิตรา

อำเภอเชียงดาว, จังหวัดเชียงใหม่ - 8,001-9,000 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,500-7,000 บาท/เดือน

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 7,000-8,000 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,500-7,000 บาท/เดือน

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,500-7,000 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,500 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,500 บาท/เดือน

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-20,000 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,000 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่

พี่เลี้ยงเด็ก (อยู่ประจำ, ไป-กลับ)

จังหวัดเชียงใหม่

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,000-7,000 บาท/เดือน

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,000-7,000 บาท/เดือน

ครูพี่เลี้ยงเด็ก + ครูอนุบาล

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,000-7,500 บาท/เดือน

ครูพี่เลี้ยงเด็ก + ครูอนุบาล

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,000-7,500 บาท/เดือน

หจก. เจเอสไอฟูดส์ รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง (ด่วน)

จังหวัดเชียงราย - 12,000-17,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>