20  

งาน พีซี ใน อำเภอเมืองนนทบุรี

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่การตลาด

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - 13,000-17,000 บาท/เดือน

พนักงานก่อสร้าง

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - 8,000-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล / พนักงานบุคคล 2 ตำแหน่ง

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝึกหัด / Buyer Trainee ( ยินดีรับ นศ จบใหม่) 10 ตำแหน่ง

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - 14,000-23,000 บาท/เดือน

รับสมัคร สมุห์บัญชี

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

ช่าง CNC

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค(ประเทศไทย) จำกัด - อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - 10,000-16,000 บาท/เดือน

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค(ประเทศไทย) จำกัด - อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

Electronic Design Engineer

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

พนักงานขาย (Outlet)

บางเขน, กรุงเทพฯ - อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

ช่างเทคนิค

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

ช่างยนต์(เมืองนนทบุรี)

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

พนักงานบัญชี

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ