259  

งาน พิเศษ ใน พระโขนง

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เลขานุการ บริษัทเครื่องสำอาง

พระโขนง, กรุงเทพฯ

ธุรการสำนักงาน / ผู้ช่วยตรวจปล่อยสินค้า (ประจำสุวรรณภูมิ)

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

สมุห์บัญชี

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

พนังงานขาย

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถส่งสินค้า

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกประสานงานเอกสารนำเข้า หรือ ส่งออก (เรือและแอร์)

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Hostess) (กรุงเทพฯ)

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ด่วนมาก

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติพิธีการ (Shipping) นำเข้าหรือส่งออก (เรือหรือแอร์)

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ช่วยประสานงานเอกสาร

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงานเอกสารนำเข้า หรือ ส่งออก (เรือหรือแอร์)

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชีลูกหนี้ (ด่วน )

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ ภาษีอากร

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

รับสมัครผู้จัดการร้านฝึกหัด / ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด /พนักงานแคชเชียร์ และจัดเรียงสินค้า / เบเก

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ - 9,500 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายคลังสินค้า (stock) ด่วนมาก

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่รับ – ส่งเอกสาร

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

โปรแกรมเมอร์

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาด

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>