179  

งาน พิธานพาณิชย์ ใน ไทย

  
  

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (รถจักรยานยนต์) รับสมัคร จป.วิชาชีพ

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่การเงินกลาง

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

จป.วิชาชีพ

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

จป วิชาชีพ

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นิติกร (หาดใหญ่)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ที่ปรึกษาการขาย(Bigbike)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานรับรถ(Bigbike)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(ด่วน)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดระยอง - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนสาขาการโรงแรม

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (Professional AV)

จังหวัดระยอง - 11,000-18,000 บาท/เดือน

ช่างเขียนแบบไฟฟ้า (Draftsman)

จังหวัดระยอง - 12,000-18,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (Home AV)

จังหวัดระยอง - 10,000-18,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนสาขาอาหารและโภชนาการ

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค (Technician)

จังหวัดระยอง - 11,000-18,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนวิชาชีพพื้นฐาน

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ(1 ตำแหน่ง)

จังหวัดปทุมธานี - 15,000-25,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>