173  

งาน พิธานพาณิชย์ ใน ไทย

  
  

เลขานุการ

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขับรถ

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขาย-สินเชื่อ ด่วน(เมืองสตูล,คลองแงะ,ระโนด,สงขลา)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอเมืองสตูล, จังหวัดสตูล - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณา

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าสาขา (อ.เมืองนครศรีฯ บ่อล้อ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานอะไหล่

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา

พนักงานการเงิน ( ควนขนุน/ตลาดควนขนุน )

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอควนขนุน, จังหวัดพัทลุง - 9,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานบริหารหนี้สิน (พื้นที่ ลำไพล,ควนขนุน)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอควนขนุน, จังหวัดพัทลุง - 9,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(ด่วน)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าสาขา (ประจำพื้นที่ หาดใหญ่,สงขลา,สะเดา,ระโนด,ทุ่งหว้า จ.สตูล)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ข้อมูลบัญชีกลาง

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้บริหารสายงานธุรกิจเช่าซื้อ

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขายประจำภาคใต้ (สังกัด บมจ.สหพัฒนพิบูล)

ภาคใต้

พนักงานขาย

อำเภอสามโคก, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหาร) ด่วนที่สุด รับเพศชาย วุฒิ ปวส.ทุกสาขา

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรการทั่วไป

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>