224  

งาน พิธานพาณิชย์ ใน ไทย

  
  

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด รับสมัคร ครูสอนขับรถยนต์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานบริหารหนี้สิน ( สาขาละงู จ.สตูล / สาขาปากพะยูน จ.พัทลุง )

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอละงู, จังหวัดสตูล - อำเภอปากพะยูน, จังหวัดพัทลุง

พนักงานการเงิน (สาขาร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช )

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอร่อนพิบูลย์, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ขับขี่ปลอดภัย

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

จป วิชาชีพ

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นิติกร (หาดใหญ่)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขาย-สินเชื่อ(สะเดา,นาทวี)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา

ที่ปรึกษาการขาย(Bigbike)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานรับรถ(Bigbike)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(ด่วน)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานอาคารและทรัพย์สิน

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ครูสอนขับรถยนต์

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พระนคร, กรุงเทพฯ - 15,000-16,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) WALK-IN INTERVIEW วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 1 มีนาคม 2559

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - จตุจักร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 1 มีนาคม 2559

กรุงเทพฯ

พนักงานขาย Part Time/ พนักงานประจำ กรุงเทพฯ / จังหวัดเชียงใหม่ /ภูเก็ต

ไทย

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ (สัญญาจ้างประจำพื้นที่ ราชบุรี,นครราชสีมา,เชียงใหม่,สุราษฎ์ธานี,สุขสวัสดิ์)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ - ฝ่าย Dealer Development

ไทย

พนักงานบริหารหนี้สิน(สาขาปากพะยูน,สาขาละงู)

อำเภอละงู, จังหวัดสตูล - อำเภอปากพะยูน, จังหวัดพัทลุง

พนักงานขาย Part Time (สามารถสื่อสารภาษาจีนได้)

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2 | 3    >>