155  

งาน พิธานพาณิชย์ ใน ไทย

  
  

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด รับสมัคร พนักงานขาย-สินเชื่อ

จังหวัดสงขลา

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขาย-สินเชื่อ ด่วน(บ้านต้นเหรียง(นครศรีฯ), สิชล,หาดใหญ่ ,นาทวี,สงขลา)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานการเงิน (ท่าศาลา บ้านต้นเหรียง ลานสกา พรหมคีรี หาดใหญ่,นาทวี )

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอลานสกา, จังหวัดนครศรีธรรมราช - อำเภอพรหมคีรี, จังหวัดนครศรีธรรมราช - 9,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานบริหารหนี้สิน (พื้นที่ หาดใหญ่,ทุ่งลุง,สะเดา ,คลองแงะ)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 9,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่งบประมาณ-จัดซื้อ ประจำ นครศรีธรรมราช (ด่วน)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ขับขี่ปลอดภัย

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 11,000 บาท/เดือน

หัวหน้าสาขา (ประจำพื้นที่ หาดใหญ่,สงขลา,สะเดา)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้บริหารงานตัวถังและสี

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานบริหารหนี้สิน(สาขาสตูล,หาดใหญ่,สะท้อน,สะเดา)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้บริหารสายงานศูนย์บริการ

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าสาขา (ประจำพื้นที่ นาทวี-สงขลา,อ.ตะโหมด-พัทลุง)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอตะโหมด, จังหวัดพัทลุง - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ข้อมูลบัญชีกลาง

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานอะไหล่กลาง

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่การตลาด(อะไหล่)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>