4277  

งาน พยาบาล โรงเรียน ใน ไทย

  
  

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด (โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาสุขุมวิท ) * * * ด่วน * * * หลายตำแหน่ง

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

พยาบาลพัฒนาคุณภาพ (ประเมินผลระบบคุณภาพ)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

พยาบาลการตลาด

โรงพยาบาลวิภาวดี - กรุงเทพฯ

พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (ICN)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องผ่าตัด (Day Shift)

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน - กรุงเทพฯ

พยาบาลไตเทียม

โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

อาจารย์พยาบาล

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท - กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

: โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล - จังหวัดเชียงใหม่

วิสัญญีพยาบาล

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศการแพทย์ (พยาบาล,เภสัช)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

พยาบาลอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลวิภาวดี - กรุงเทพฯ

ผู้ตรวจการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน - กรุงเทพฯ

พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน ด่วน

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล PN , NA ออกหน่วย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล - กรุงเทพฯ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล - กรุงเทพฯ

พยาบาลเฝ้าไข้ประจำศูนย์

Natnapa School of Healthcare Management - กรุงเทพฯ - 25,000-35,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>