1368  

งาน พยาบาล โรงเรียนนานาชาติ ใน ไทย

  
  

พยาบาลวิชาชีพ IPD

โรงพยาบาลนนทเวช - จังหวัดนนทบุรี

พยาบาลวิชาชีพ ICU/CCU

โรงพยาบาลนนทเวช - จังหวัดนนทบุรี

พยาบาลวิชาชีพ LR

โรงพยาบาลนนทเวช - จังหวัดนนทบุรี

พยาบาลวิชาชีพ ER

โรงพยาบาลนนทเวช - จังหวัดนนทบุรี

พยาบาลวิชาชีพ OPD

โรงพยาบาลนนทเวช - จังหวัดนนทบุรี

ผูู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลา

โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา

โรงพยาบาลแม่จัน - จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะป่าห้า รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะป่าห้า - จังหวัดเชียงราย - 7,200 บาท/เดือน

พยาบาลวิชาชีพ (ICU , CCU , ER , OR , LR , ICN , CATH LAB , วิสัญญี)

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกพยาบาลเยี่ยมบ้าน

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท - กรุงเทพฯ

พยาบาลไตเทียม

โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

พยาบาล

โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง - จังหวัดชลบุรี

พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

แม่ครัว,ผู้ช่วยแม่ครัว,เจ้าหน้าที่แม่บ้าน (โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

จังหวัดสมุทรปราการ

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (4 ตำแหน่ง)

ไทย - 32,000-60,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด (โรงพยาบาลจุฬารัตน์3 อินเตอร์)

จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>