4628  

งาน พยาบาล โรงงาน ใน ไทย

  
  

พยาบาลวิชาชีพ Ward , Er , OR , LR ,ICU, ห้องพยาบาลโรงงาน

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

ห้องพยาบาลโรงงาน รับจัดและดำเนินงาน

ไทย

พยาบาลวิชาชีพ รับงานห้องพยาบาลโรงงาน

ไทย

พยาบาลโรงงาน รับสมัครทีม

กรุงเทพฯ

พยาบาลโรงงาน รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

กรุงเทพฯ

พยาบาลวิชาชีพประจำโรงงาน

จังหวัดสมุทรสาคร - 16,000-17,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ( พูดภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้(ประจำโรงงานบางปู เยื้องโรงพยาบาลเมืองสมุทรบางปู โทร 02-762-9762 )***ด่วน

กรุงเทพฯ

พยาบาลวิชาชีพ Ward , Er , OR , LR ,ICU, ห้องพยาบาลโรงงาน

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

รับจัดการห้องพยาบาลประจำโรงงานนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

พยาบาลวิชาชีพ Ward , Er , Opd ,OR,LR ห้องพยาบาลโรงงาน

จังหวัดสมุทรสาคร

พยาบาลวิชาชีพ Ward , Er , OR , LR ,ICU, ห้องพยาบาลโรงงาน

ไทย

โรงพยาบาลแม่จันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลแม่จัน - จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ - จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลเชียงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างโยธา

โรงพยาบาลเชียงแสน - อำเภอเชียงแสน, จังหวัดเชียงราย - 380 บาท/วัน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

วิสัญญีพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ( พยาบาล )

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

หัวหน้า/พยาบาล ประจำวอร์ด, ER, OPD, ICU, OR (Full time/Part time)

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ - กรุงเทพฯ

แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค รับสมัครพนักงานโภชนาการ 3 ตำแหน่ง ด่วน

รพ.โอเวอร์บรุ๊ค - จังหวัดเชียงราย

หน้า:     1 | 2 | 3    >>