2502  

งาน พยาบาล โรงงาน ใน ไทย

  
  

พยาบาลวิชาชีพประจำโรงงาน

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์

รับแพทย์GP ตรวจคนไข้ประจำห้องพยาบาล โรงงานแถวถ.สุขสวัสดิ์

ไทย

พยาบาลประจำโรงงาน

บางนา, กรุงเทพฯ

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพห้องพยาบาลโรงงานระยอง

จังหวัดระยอง - 25,000 บาท/เดือน

วิสัญญีพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - ไทย

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - ไทย

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

เลขานุการแพทย์ระดับสูง / Senior Officer (มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลเท่านั้น)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

วิสัญญีพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

พยาบาล OPD,OR,ไตเทียม,ward,ER,ICU

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ - คลองเตย, กรุงเทพฯ - วัฒนา, กรุงเทพฯ

หน.พยาบาล /พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ในห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

ผู้ช่วยพยาบาล แผนกER/ICU

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

พยาบาลเวชสถิติ

โรงพยาบาลคามิลเลียน - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลคามิลเลียน - กรุงเทพฯ

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลคามิลเลียน - กรุงเทพฯ

พยาบาลวิชาชีพ (OPD,IPD,OR,PCU,ER)

โรงพยาบาลคามิลเลียน - กรุงเทพฯ

พยาบาลวิสัญญี

โรงพยาบาลคามิลเลียน - กรุงเทพฯ

พยาบาลเวชสถิติ

โรงพยาบาลคามิลเลียน - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>