งาน พนักงาน qc อาหาร ใน จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่
งานที่ 1-2 จาก 2 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดปทุมธานี 10,500 บาท/เดือน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Toshiba Consumer Products(Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดปทุมธานี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานพนักงาน qc อาหารในจังหวัดปทุมธานี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา