4  

งาน พนักงาน PC ใน บางเขน

  
  

หัวหน้าดูแลพนักงาน PC (ประจำภูมิภาค)

บางเขน, กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

บางเขน, กรุงเทพฯ

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (PC)

บางเขน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลการ (สรรหา TelesalesและPC)

บางเขน, กรุงเทพฯ - 12,000-20,000 บาท/เดือน