5  

งาน พนักงาน ใน จังหวัดน่าน

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดน่าน

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขายประจำ DTAC CENTER(สาขาน่าน)

จังหวัดน่าน - 9,001-10,000 บาท/เดือน

พนักงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

หจก.สุเกียววัสดุก่อสร้าง - จังหวัดน่าน

พนักงานขายประจำสาขาจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน - 9,000 บาท/เดือน

Sale-Promoter Nokia(พนักงานส่งเสริมการขายโทรศัพท์Nokia)Lotus น่านรายได้เฉลี่ย16,000+++

Adecco Rama IV Recruitment Ltd. - จังหวัดน่าน

พนักงานขายเงินสด หน่วยรถจักรยานยนต์ สาขาน่าน

จังหวัดน่าน - 9,600 บาท/เดือน