12  

งาน พนักงาน ใน จังหวัดน่าน

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดน่าน

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานสินเชื่อ/ชาย พนักงานการเงิน/หญิง ประจำสาขาปัว (จ.น่าน) ด่วนๆๆ

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดน่าน

พนักงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

หจก.สุเกียววัสดุก่อสร้าง - จังหวัดน่าน

Sale-Promoter Nokia(พนักงานส่งเสริมการขายโทรศัพท์ Nokia)Lotus น่านรายได้เฉลี่ย16,000+++

จังหวัดน่าน

พนักงานขายประจำสาขาจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน - 9,000 บาท/เดือน

Sale-Promoter Nokia(พนักงานส่งเสริมการขายโทรศัพท์Nokia)Lotus น่านรายได้เฉลี่ย16,000+++

Adecco Rama IV Recruitment Ltd. - จังหวัดน่าน

พนักงานขายเงินสด หน่วยรถจักรยานยนต์ สาขาน่าน

จังหวัดน่าน - 9,600 บาท/เดือน

นักวิชาการเงินและบัญชี

จังหวัดน่าน

ผู้จัดการเขตโครงการสวัสดิ์การชุมชน สาขาน่าน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - จังหวัดน่าน - 6,000 บาท/เดือน

ที่ปรึกษาประกันชีวิต สาขาน่าน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - จังหวัดน่าน - 6,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขายสะสมเงินเดือนสาขาน่าน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - จังหวัดน่าน - 10,000 บาท/เดือน

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

จังหวัดน่าน - จังหวัดลำปาง - 10,000 บาท/เดือน