189  

งาน พนักงาน โรงพยาบาล ใน ภาคกลาง

  
  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 19,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ(โรงพยาบาลสระบุรี)

จังหวัดสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา วุฒิ ปวท,ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จังหวัดสระบุรี - 13,800 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ(โรงพยาบาลสระบุรี)

จังหวัดสระบุรี

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 19,500 บาท/เดือน

พนักงานผลิต (โรงงานอาหารสัตว์ลพบุรี BTG-LR 2,3,4 )

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

ผู้จัดการร้านฝึกหัด/พนักงานประจำร้าน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess ประจำจังหวัดลพบุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดลพบุรี

พนักงานขับรถขนส่ง (ประเภท 4)

บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดสุพรรณบุรี

พนักงานขาย (PC) ประจำ Home Pro สาขาสุพรรณบุรี

PASAYA - จังหวัดสุพรรณบุรี - 9,000 บาท/เดือน

Beauty Advisor, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอาง Cute Press, PC, PR, Sale : เพชรบูรณ์

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดเพชรบูรณ์

Beauty Advisor, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, PC, PR, Sale : ชัยนาท

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดชัยนาท

พนักงานขับรถพ่วง

Toll Logistics(Thailand) Co., Ltd. - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,000-11,000 บาท/เดือน

BA, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, ที่ปรึกษาความงาม, PC, PR, Sale : สมุทรสงคราม

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดสมุทรสงคราม

BA, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, ที่ปรึกษาความงาม, PC, PR, Sale : สระบุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดสระบุรี

พนักงานขายเครื่องสำอางค์Oriental Princess ประจำภาคกลาง

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดนครนายก - 10,000-15,000 บาท/เดือน

BA, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, ที่ปรึกษาความงาม, PC, PR, Sale : อุทัยธานี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดอุทัยธานี

Beauty Advisor, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, PC, PR, Sale : พิจิตร

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดพิจิตร

BA, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, ที่ปรึกษาความงาม, PC, PR, Sale : สิงห์บุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดสิงห์บุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>