งาน พนักงาน แมคโคร ใน ภาคตะวันออก

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-11 จาก 11 งาน  

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

ตำบลบ้านบึง, อำเภอบ้านบึง, จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด / เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาระยอง, จันทบุรี, ศรีราชา

ภาคตะวันออก - 15,000 บาท/เดือน

Electric Engineer

จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่สโตร์

ตำบลพนัสนิคม, อำเภอพนัสนิคม, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ สาขาสระแก้ว

ตำบลสระแก้ว, อำเภอเมืองสระแก้ว, จังหวัดสระแก้ว

หัวหน้างานประกันคุณภาพ (Engineer)

ตำบลบางสมัคร, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ช่างเทคนิคซ่อมแม่พิมพ์

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

IT Support

ตำบลศาลาแดง, อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างยนต์ ประจำโรงงาน

ตำบลห้วยโป่ง, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

ตำบลหนองรี, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี