7  

งาน พนักงาน ขาย ใน จังหวัดชัยนาท

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดชัยนาท

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานส่งเสริมการขาย (Sales Promoter) ประจำจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

นักเคมี (ประจำโรงงานชัยนาท)

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (ประจำหน่วยงาน จ.ชัยนาท) ด่วน

บริษัท ไทคอน จำกัด - จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ Sales Service (รับ-ส่งงานและให้บริการลูกค้า)ประจำพื้นที่ จ.ชัยนาท

จังหวัดชัยนาท - 10,000 บาท/เดือน

วิศวกรโครงการ - งานโครงสร้าง / โยธา (ด่วน)

บริษัท ไทคอน จำกัด - จังหวัดชัยนาท

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการผลิต

จังหวัดชัยนาท - จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าหน้าที่สโตร์(ชัยนาท)

บริษัท ไทคอน จำกัด - จังหวัดชัยนาท