7  

งาน พนักงาน ขาย ใน จังหวัดชัยนาท

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดชัยนาท

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการร้านและพนักงานขายโทรศัพท์มือถือประจำร้าน Mango Mobile สาขา โลตัส (ตลาด) อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

Comseven International Co., Ltd. - จังหวัดชัยนาท

พนักงานขาย (ประจำ Shop DNA Lotus.ชัยนาท จ.ชัยนาท)

บริษัท DNA2002 จำกัด (มหาชน) - จังหวัดชัยนาท - 9,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (ประจำสาขาชัยนาท)

บริษัท ซึทาญ่า (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดชัยนาท

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Mister Donut สาขา โลตัสชัยนาท

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชัยนาท - 15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Mister Donut สาขา โลตัสชัยนาท

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชัยนาท - 15,000 บาท/เดือน

ธุรการ ประจำSite (ร.พ.ชัยนาท)

บริษัท ไทคอน จำกัด - จังหวัดชัยนาท

วิศวกรโยธา

YELLOW BEE CONSTRUCTION CO., LTD. - จังหวัดชัยนาท