งาน พนักงาน ขาย ใน จังหวัดชัยนาท

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

พนักงานขับรถหน่วยรถเขตกาญจนบุรี อุทัย ชัยนาท 4 ล้อ (ผู้ช่วยพนักงานขาย)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - จังหวัดกาญจนบุรี - 12,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายสินค้า IT จ.ชัยนาท 12,000-15,000++/เดือน

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - 12,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายส่วนภูมิภาค จ.ชัยนาท/จ.อุทัยธานี/จ.ราชบุรี/จ.สมุทรสาคร

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - จังหวัดอุทัยธานี

พนักงานทั่วไปร้านมินิมาร์ท ( ชาย/หญิง) ประจำสาขา มะขามเฒ่า

ตำบลมะขามเฒ่า, อำเภอวัดสิงห์, จังหวัดชัยนาท

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดสินค้าอุปโภคบริโภค (ภาคกลาง/ตะวันออก)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - 9,500-10,500 บาท/เดือน

พนักงานขาย (เซลล์) จ.ชัยนาท

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (เซลล์) จ.ชัยนาท

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด - ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (เซลล์) จ.ชัยนาท

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (เซลล์) จ.ชัยนาท

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขายในเขตพื้นที่ ภาคกลาง

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - 12,000-17,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย Project AIS Ambassador by Partner ประจำ Shop CSC (โลตัส ชัยนาท)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

พนักงานขับรถ (ปิคอัพ หรือ 6 ล้อ) ประจำภาคเหนือ-ตอนล่าง

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

HR Supervisor (ประจำโรงงาน จ.ชัยนาท)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

Purchasing Supervisor (ประจำโรงงาน จ.ชัยนาท)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่สัตวบาล ประจำฟาร์มโคนม จ.ชัยนาท

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

HR Admin Officer

ตำบลหาดอาษา, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานพนักงาน ขายในจังหวัดชัยนาท
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา