งาน พนักงานฝ่ายผลิต ใน จังหวัดระยอง

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-14 จาก 14 งาน  

พนักงานฝ่ายผลิต (Production Operator)

จังหวัดระยอง

พนักงานฝ่ายผลิต (Production Operator)

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง - 11,000 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดระยอง

พนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานนิคมมาบตาพุด , นิคมเอเซีย , ปฏิบัติงานจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

พนักงานฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดระยอง

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย จำนวนมาก ปฏิบัติงานSCG เเละ PTT ปตท

จังหวัดระยอง - 20,000 บาท/เดือน

Supplier Quality Engineering

จังหวัดระยอง

หัวหน้างานฝ่ายผลิต งานประกอบ,งานเชื่อม

จังหวัดระยอง

ผู้จัดการแผนกผลิต ( Production Sect. Mgr.)

จังหวัดระยอง

Maintenance Technician

จังหวัดระยอง

ธุรการฝ่ายขาย

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

Production Supervisor

อำเภอบ้านฉาง, จังหวัดระยอง

พนักงาน ขายโทรศัพท์ SONY ประจำ เซ็นทรัล ระยอง

จังหวัดระยอง - 9,000-25,000 บาท/เดือน