1034  

งาน พนักงานฝ่ายผลิต ใน ไทย

  
  

พนักงานฝ่ายผลิต (คุมเครื่องจักร)

วังทองหลาง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิต

บางบอน, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต

กรุงเทพฯ - 330 บาท/วัน

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต / ควบคุมคุณภาพ

จังหวัดปทุมธานี

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต/คลังสินค้า

จังหวัดปทุมธานี

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต

วังทองหลาง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดขอนแก่น - 300 บาท/วัน

พนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานนิคมมาบตาพุด , นิคมเอเซีย , ปฏิบัติงานจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

พนักงานฝ่ายผลิต

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

หน้า:     1 | 2 | 3    >>