11  

งาน พนักงานบัญชี ใน จังหวัดชุมพร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีนกลาง) ประจวบ สุราษฎร์ ชุมพร

จังหวัดชุมพร

พนักงานขาย (เขตชุมพร / ประจวบ ฯ)

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด - จังหวัดชุมพร - 30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงานชุมพร

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดชุมพร - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด (MKT staff) สาขา ชุมพร

จังหวัดชุมพร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมการขาย สนามบินชุมพร

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดชุมพร - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมการตลาด สาขา ชุมพร

จังหวัดชุมพร - 9,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ ( หน่วยแทน) สาขา ชุมพร วันละ 300 บาท + โอที

จังหวัดชุมพร - 9,500 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้าฯ จังหวัดชุมพร

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด - จังหวัดชุมพร - 18,500-22,500 บาท/เดือน

Beauty Advisor, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอาง Oriental Princess, Cute Press: ชุมพร

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดชุมพร - 8,700 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชีคลังชุมพร

จังหวัดชุมพร

ตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร - 10,000-15,000 บาท/เดือน