481  

งาน พนักงานขับรถ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  

พนักงานขับรถส่งสิงค้า

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้บริหาร

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้าฯ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ - จังหวัดเชียงใหม่ - 14,500-15,900 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถโฟลคลีฟท์

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถ

อำเภอสันกำแพง, จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถ

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 14,500-16,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ

อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถพ่วงข้าง

บริษัท ลูกชิ้นจัง ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ ขนส่งสินค้า 4 ล้อ (เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 18,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ (ประจำสาขาเชียงใหม่)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล - จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานทั่วไป(เน้นขับรถ)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถ-ส่งสินค้า

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงานพนักงานขับรถโดยสาร

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถ

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถ รับรถ

จังหวัดเชียงใหม่ - 7,500 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงานพนักงานขับรถโดยสาร

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถ (สนามบินเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถ

บริษัท อาร์.พี.เอ็ม.ฟาร์มแอนด์ฟีด จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2 | 3    >>