14  

งาน ฝ่ายผลิต ใน ลาดกระบัง

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่คอลโทลเลอร์

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์(เครื่องสำอาง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Technical Support

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่าย/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Sale Engineer

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หัวหน้างานด้านขนส่ง

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานประกันคุณภาพ (QC)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Merchandiser

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 17,000-20,000 บาท/เดือน

จป.วิชาชีพ (Safety) ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผลิตบรรจุ (Production Filling Staff)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างกล

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างเชื่อม

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ