11  

งาน ฝ่ายผลิต ใน ลาดกระบัง

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

Foreman ฝ่ายผลิต (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Leader ฝ่ายผลิต (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Web Design/ IT

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Sale ในประเทศ และต่างประเทศ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงไฟฟ้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Sale Engineer

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่าย/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หัวหน้างานด้านขนส่ง

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

จป.วิชาชีพ (Safety) ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ