งาน ฝ่ายผลิต ป6 ใน จังหวัดระยอง

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-17 จาก 17 งาน  

ฝ่ายผลิต

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่บัญชีขายและลูกหนี้

จังหวัดระยอง

Sale Executive

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง - 20,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานเตาหลอม

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Thai - Scandic Steel Co., Ltd. - จังหวัดระยอง

Accounting Staff

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดระยอง

วิศวกรฝ่ายผลิต (Textile)

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

จังหวัดระยอง

IT Officer

จังหวัดระยอง

ล่ามภาษาไทย-จีน

จังหวัดระยอง

เชฟ / ผู้ช่วยเชฟ / พนักงานเสิร์ฟ

จังหวัดระยอง - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ R&D / วิศวกร R&D

จังหวัดระยอง - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการแผนกผลิต ( Production Sect. Mgr.)

จังหวัดระยอง

วิศวกรฝ่ายผลิต (Process Engineer)

จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ โรงงานระยอง

จังหวัดระยอง