งาน ฝ่ายผลิต ป6 ใน จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 27 งาน  

ฝ่ายผลิต (เฉพาะคนพิการ)

ตำบลตาสิทธิ์, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง - 308 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

ตำบลห้วยยาง, อำเภอแกลง, จังหวัดระยอง

ฝ่ายผลิต

จังหวัดระยอง - 13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่ายผลิต

ตำบลมาบยางพร, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ตำบลทับมา, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

PROCUREMENT OFFICER (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - จัดจ้าง)

ตำบลห้วยโป่ง, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

IT Officer (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ)

ตำบลห้วยโป่ง, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

Account & Finance Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน)

ตำบลนิคมพัฒนา, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

Planning & Warehouse Staff

ตำบลมะขามคู่, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

ช่างเทคนิคเครืองกล/ ช่างเทคนิคไฟฟ้า

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Sales

ตำบลมะขามคู่, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Engineer and Maintenance

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

ผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(บางพูน,พัฒนาการ,เมืองทอง,สระบุรั,ระยอง)

จังหวัดระยอง - ตำบลบางพูน, อำเภอเมืองปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง (Truck Co-ordinator ) ประจำสาขามาบตาพุด

ตำบลมาบตาพุด, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง - 12,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ตำบลสองสลึง, อำเภอแกลง, จังหวัดระยอง

APPLICATION ENGINEER

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

Raw Material Operator - MM

ตำบลมาบตาพุด, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำบลมาบยางพร, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานฝ่ายผลิต ป6ในจังหวัดระยอง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>