งาน ฝ่ายผลิต ป6 ใน จังหวัดระยอง

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

ฝ่ายผลิต

จังหวัดระยอง - 13,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย จ.ระยอง

จังหวัดระยอง - 20,000-24,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลพนานิคม, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

ล่ามภาษาจีน

จังหวัดระยอง

Q.C. Inspector

ตำบลนิคมพัฒนา, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

Administration Officer (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ตำบลห้วยโป่ง, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

พนักงานฝ่ายผลิต (รับพิจารณาคนที่สื่อสารภาษาจีนได้เท่านั้น)

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดระยอง - 5,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

ตำบลบ้านฉาง, อำเภอบ้านฉาง, จังหวัดระยอง

IT Officer (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ)

ตำบลห้วยโป่ง, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลมาบตาพุด, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

วิศวกรไฟฟ้า /วิศวกรฝ่ายผลิต

ตำบลมาบข่า, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

พนักงานเตาหลอม

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

เชฟ / ผู้ช่วยเชฟ / พนักงานเสิร์ฟ

ตำบลมาบยางพร, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง - 15,000-20,000 บาท/เดือน