12  

งาน ฝ่ายผลิต นิคม ใน ลาดกระบัง

  
  

New Product Introduction Technician(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) Urgently Requirement

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

CHEMIST นักเคมี 5 ตำแหน่ง (ผลิต,คุณภาพ,พัฒนาผลิตภัณฑ์)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผลิตบรรจุ (Production Filling Staff)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Sale (ฝ่ายขาย)

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ ( สาขาสีคอน/พาราไดซฺ์)ด่วนๆๆๆ

บริษัท ยำแซ่บ จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 14,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิต (โรงงานลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

วิศวกร (การวัดคุม, ระบบควบคุม, ระบบเครื่องมือวัด, อัตโนมัติ, ไฟฟ้า, อิเล็กฯ)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต

บริษัท เดอร์กรอร์เซย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานลาดกระบัง

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ