11  

งาน ฝ่ายผลิต นิคม ใน ลาดกระบัง

  
  

นักเคมี 5 ตำแหน่ง (ผลิต,คุณภาพ,พัฒนาผลิตภัณฑ์)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

รับสมัคร Designer / Marketing Coordinator ประจำแบรนด์ LOVE Goat Milk

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต/ธุรการฝ่ายผลิต

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานลาดกระบัง

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ส่งสินค้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Assembly

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 25,000-30,000 บาท/เดือน

Product Development /R&D (นักพัฒนาผลิตภัณฑ์)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ธุรการสโตร์(สโตร์กลาง)

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก QA

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Assembly

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ