19  

งาน ฝ่ายผลิต นิคม ใน ลาดกระบัง

  
  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต /แม่บ้าน/หัวหน้า/ผู้ช่วยผู้จัดการ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิต ประจำ โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ นิคมลาดกระบัง ด่วนที่สุด รับหลายอัตรา

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ /ประสานงานขาย / เจ้าหน้าที่ CS ( ด่วน )

ทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ธุรการสโตร์(สโตร์กลาง)

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

รองผู้จัดการ (ส่วนส่งเสริมการเกษตร) ประจำกรุงเทพฯ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เลขานุการผู้บริหาร

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก QA

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Assembly

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC/QA) โรงงาน (อาวุโส)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ประสานงาน/ CS, ธุรการ ( ชายด่วน )

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

PC Supervisor

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิต/ช่างเชื่อม

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิตประจำโรงงานลาดกระบัง

S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD. - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 8,500-9,500 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก เทคนิค

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิต

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

วิศวกรเครื่องกล

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

HR (JJT)

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ