4  

งาน ฝ่ายผลิต นิคม ใน ลาดกระบัง

  
  

พนักงานฝ่ายผลิตชาย

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 11,250 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิต

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 330 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ