8  

งาน ฝ่ายผลิต นิคม ใน ลาดกระบัง

  
  

เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Document Control (ฝ่ายผลิต)

บริษัท ดาสโก้ จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,000-17,000 บาท/เดือน

นักเคมี 5 ตำแหน่ง (ผลิต,คุณภาพ,พัฒนาผลิตภัณฑ์)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนก QA/ QC

บางนา, กรุงเทพฯ - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผลิตบรรจุ (Production Filling Staff)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Product Development /R&D (นักพัฒนาผลิตภัณฑ์)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หัวหน้างานเตรียมสารเคมี ( Raw Material )*** ด่วนมาก

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ธุรการสโตร์(สโตร์กลาง)

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ