14  

งาน ฝ่ายผลิต นิคม ใน ลาดกระบัง

  
  

หัวหน้างานด้านขนส่ง

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยแคชเชียร์ ศูนย์ฯลาดกระบัง (ซอยฉลองกรุง 53)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกเพิ่มผลผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยแคชเชียร์ ศูนย์ฯลาดกระบัง (ซอยเฉลิมกรุง 53)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานประกันคุณภาพ (QC)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Merchandiser

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 17,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงไฟฟ้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

จป.วิชาชีพ (Safety) ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผลิตบรรจุ (Production Filling Staff)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์(เครื่องสำอาง)-(สำนักงานลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างกล

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างเชื่อม

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ