13  

งาน ฝ่ายผลิต นิคม ใน ลาดกระบัง

  
  

ผู้จัดการแผนก QA (ฝ่ายผลิต)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเครื่องมือ (tooling)

บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ธุรการเลขานุการ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 20,000-25,000 บาท/เดือน

ช่างกล

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างเชื่อม

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เลขานุการ (จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน)

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 20,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ