772  

งาน ฝ่ายผลิต นิคมบางปู ใน ไทย

  
  

หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

R&D Officer AuBonPain (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)

จังหวัดสมุทรปราการ - 12,500-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ (Creative,ช่างภาพวิดีโอ,ตัดต่อ)

ประเวศ, กรุงเทพฯ

ธุรการฝ่ายขาย, ฝ่ายผลิต, ประสานงานทั่วไป

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าทีม (Team Leader) ฝ่ายผลิต

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

ไทย

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

Sale ประภาคใต้ , Plant Engineer , Plant QA Laboratory, พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(จัดเตรียมวัตถุดิบ)

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>