25  

งาน ฝ่ายบุคคล ใน จังหวัดสมุทรสงคราม

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขาย ประจำ PASAYA Outlet แม่กลอง

บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด - จังหวัดสมุทรสงคราม - 9,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขา (โลตัสสมุทรสงคราม)

จังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน คลังน้ำมันพีทีแม่กลอง

จังหวัดสมุทรสงคราม

วิศวกรรมไฟฟ้า

จังหวัดสมุทรสงคราม - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

จังหวัดสมุทรสงคราม - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดสมุทรสงคราม - 9,500-10,000 บาท/เดือน

Production Supervisor

จังหวัดสมุทรสงคราม - 13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

จังหวัดสมุทรสงคราม - 15,000-18,000 บาท/เดือน

จป.วิชาชีพ

จังหวัดสมุทรสงคราม - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างคุมเครื่องจักร

จังหวัดสมุทรสงคราม - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

จังหวัดสมุทรสงคราม - 9,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายผลิต

จังหวัดสมุทรสงคราม - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

จังหวัดสมุทรสงคราม - 18,000-25,000 บาท/เดือน

คนสวน

จังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานฝ่ายผลิตรายวัน

จังหวัดสมุทรสงคราม

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสมุทรสงคราม - 10,000 บาท/เดือน

คนสวน-ล้างรถ

จังหวัดสมุทรสงคราม - 10,000 บาท/เดือน

ช่างยนต์

จังหวัดสมุทรสงคราม - 9,000 บาท/เดือน

ช่างประดับยนต์

จังหวัดสมุทรสงคราม - 9,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

จังหวัดสมุทรสงคราม - 10,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>