73  

งาน ฝ่ายบุคคล ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอบางปะกง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC (เครน และประตู) (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)

บริษัท ออลล่า จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานวางแผนการผลิต

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายภัตตาคาร (Assistant Restaurant Manager

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานออกแบบเครื่องกล

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานบัญชี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาญึ่ปุ่น

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ( Sales Co-ordinator )

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

จนท.สรรหาและว่าจ้างงาน

บริษัท ยูนีซัน จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

จป.วิชาชีพ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยวิศวกร (โครงการ Lanceo ฉะเชิงเทรา )

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

Design Engineer (วิศวกรออกแบบไฟฟ้า,วิศวกรออกแบบเครื่องกล)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรฝ่ายผลิต (ฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างซ่อมบำรุง (บางปะกง)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>