63  

งาน ฝ่ายบุคคล ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Safety Officer

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Production Admin/Planner

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

จป.วิชาชีพ

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการแผนกออกแบบ (Design Mgr)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ ขนส่ง

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (Purchasing Mgr)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA Mgr)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า (Customer Service Mgr)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรการก่อสร้าง

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานคุมเครื่องจักร (Processing)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการแผนกขาย

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการแผนกควบคุมการผลิต (Production Control Mgr)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานบุคคล (HR Staff)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการแผนกบุคคล

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Mgr)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฃ่างไฟฟ้ารถบรรทุก

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขานุการ

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>