งาน ฝ่ายบุคคล ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 143 งาน  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำบลบางวัว, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

Engineer

ตำบลศาลาแดง, อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Production Engineer Assistant Manager (Gateway) PT17031717

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 30,000-40,000 บาท/เดือน

Maintenance Assistant Manager (Gateway) PT17031716

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 30,000-40,000 บาท/เดือน

Senior Manager-Manufacturing PT17031701

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 60,000-80,000 บาท/เดือน

Design Engineer (วิศวกรออกแบบไฟฟ้า)

ตำบลท่าสะอ้าน, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพิมพ์ฉลาก

ตำบลคลองอุดมชลจร, อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Marketing Officer เจ้าหน้าที่การตลาด

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

ตำบลคลองอุดมชลจร, อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกวิศวกรรม

บริษัท ยูนีซัน จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ประสานงาน - วางแผนการผลิต

ตำบลท่าข้าม, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Assistant Plant Manager

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (สัญญา 3 เดือน)

ตำบลแสนภูดาษ, อำเภอบ้านโพธิ์, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Customer Service Assistant Manager PT17031401

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 40,000-50,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ / Oversea Procurement

ตำบลมหาชัย, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลเมืองใหม่, อำเภอราชสาส์น, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตำบลบางวัว, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Engineering

ตำบลบางวัว, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานฝ่ายบุคคลในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>