งาน ฝ่ายบุคคล โรงพยาบาล ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-18 จาก 18 งาน  

หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์)

จังหวัดเพชรบูรณ์

วิศวกรประกันและควบคุมคุณภาพ(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา) ด่วน

ตำบลลาดบัวหลวง, อำเภอลาดบัวหลวง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IT Support / Application Support

จังหวัดตราด - ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานขับรถส่งสินค้าจ.สมุทรสงคราม

ตำบลแม่กลอง, อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม

วิศวกรเครื่องกล

ตำบลโพนางดำออก, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

พนักงานขายวางสเปก(ภาคกลาง-ตะวันออก,ภาคใต้)

ภาคใต้ - ภาคกลาง

พนักงานขับรถผู้บริหาร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าทีงานบุคคล สระบุรี

จังหวัดสระบุรี - 10,000-18,000 บาท/เดือน

Admin Support (ธุรการอาคาร) เขตภาคเหนือตอนล่าง

จังหวัดพิษณุโลก - 18,000 บาท/เดือน

วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา)

ตำบลลาดบัวหลวง, อำเภอลาดบัวหลวง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรเครื่องกล

จังหวัดสุพรรณบุรี

Chemical analysis (Sr.Technician)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสระบุรี)

จังหวัดสระบุรี

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน โรบินสัน จ.พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - 15,001-20,000 บาท/เดือน

พนักงานควบคุมคุณภาพ (โรงงานหนองแค)

ตำบลหนองแค, อำเภอหนองแค, จังหวัดสระบุรี

Product Representative Construction Material Solutions

ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Energy Engineer @ Nongkhae Plant

จังหวัดสระบุรี - 5,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล

อำเภอด่านช้าง, จังหวัดสุพรรณบุรี