งาน ฝ่ายบุคคล โรงพยาบาล ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 20 งาน  

โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี รับสมัครแพทย์ Full Time

จังหวัดสุพรรณบุรี

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานขายวางสเปก(ภาคกลาง-ตะวันออก,ภาคใต้)

ภาคใต้ - ภาคกลาง

วิศวกรเครื่องกล

จังหวัดสุพรรณบุรี

Design Technician / ช่างเทคนิค

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดสระบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพQA(ปฏิบัติงานที่อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา )

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ปฏิบัติงานที่อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานหนองแค)

จังหวัดสระบุรี

พนักงานควบคุมคุณภาพ (โรงงานหนองแค)

จังหวัดสระบุรี

Energy Engineer @ Nongkhae Plant

จังหวัดสระบุรี - 5,000 บาท/เดือน

Process Engineer @ Nongkhae Plant

จังหวัดสระบุรี - 5,000 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายบุคคล

ภาคกลาง - 10,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเทคนิค (โรงงานหนองแค)

จังหวัดสระบุรี

หัวหน้าฝ่ายผลิต(Production Supervisor)

จังหวัดสระบุรี

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน โรบินสัน จ.พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - 15,001-20,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล

อำเภอด่านช้าง, จังหวัดสุพรรณบุรี

วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสระบุรี)

จังหวัดสระบุรี

พนักงานควบคุมเครื่องจักร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 12,000-13,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย(ผลิตภัณฑ์กระจกเเละอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา