7009  

งาน ผู้แทน ยา ใน ไทย

  
  

ผู้แทนฝ่ายขาย

ประเภทงาน - กรุงเทพฯ

ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์

ประเภทงาน - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายกระเบื้องยาง

บริษัท สินสุนทร จำกัด - บางรัก, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้แทนยา OTC ร้านค้า กทม. และต่างจังหวัด

กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ยา

ภาคใต้ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

ผู้แทนยาเขตภาคกลางตอนบน

บริษัท แพนดรักส์ จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายเวชภัณฑยา

กรุงเทพฯ - ภาคใต้

รับสมัคร ผู้บริหารและตัวแทน เพื่อขยายงานในภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ผู้แทนขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายยา กรุงเทพและต่างจังหวัด

กรุงเทพฯ

ผู้แทนยา OTC ร้านค้า กทม. และต่างจังหวัด

กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

ผู้แทนยา OTC ร้านค้า กทม. และต่างจังหวัด

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) - กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

ผู้แทนยา OTC ร้านค้า กทม. และต่างจังหวัด

กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

ผู้แทนยา OTC ร้านค้า กทม. และต่างจังหวัด

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) - กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

ด่วนมาก ผู้แทนขาย เขตภาคแหนือ 1 ตำแหน่ง / เขตกทม. 2 ตำเเหน่ง

บริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขาย

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - 13,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขาย - ต่างจังหวัด

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรุงเทพฯ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขาย - กรุงเทพฯ

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - บางซื่อ, กรุงเทพฯ - 13,000-15,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>