14526  

งาน ผู้แทน ยา ใน ไทย

  
  

ผู้แทนขาย ตรวจวิเคราะห์พยาธิแพทย์ (ด่วน)

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

ผู้แทนยาเขตภาคอีสาน

บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ 1994 จำกัด - จังหวัดหนองบัวลำภู - 45,000-59,000 บาท/เดือน

ผู้แทนยาเขตภาคตะวันออก

บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ 1994 จำกัด - จังหวัดสระแก้ว - 45,000-59,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขาย (ร้านขายยา OTC เขต กทม.)

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด - กรุงเทพฯ - 13,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขาย- เขตภาคอีสานตอนบน (ดูแลกลุ่มร้านขายยา OTC)

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด - กรุงเทพฯ - 13,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขายยาเขตต่างจังหวัด (ภาคเหนือตอนล่าง) ด่วน

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช - กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้แทนยาเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

กรุงเทพฯ - 60,000 บาท/เดือน

ผู้แทนยา (sale)

บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนยาคลินิก(กรุงเทพและปริมณฑล)

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด - กรุงเทพฯ

Supervisor ผู้แทนยา (ต่างจังหวัด)

บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายยา(ดีเทลต่างจังหวัดเขตภาคกลาง)

บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แทนขายยาโรงพยาบาลต่างจังหวัด(นครศรีธรรมราช,กระบี่,พังงา.ภูเก็ต)

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายยา(ดีเทลเขตใต้ล่าง)

บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด - จังหวัดตรัง

ผู้แทนยาโรงพยาบาลต่างจังหวัด(ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส)

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด - จังหวัดพะเยา

ผู้แทนขาย (โซนพัทยา จ.ชลบุรี)

บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผู้แทนขายยาสัตว์เล็กภาคตะวันออก

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

Detail ยาเขตกรุงเทพ (โรงพยาบาล และคลินิค) ผู้แทนยาเขตกรุงเทพ

บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ 1994 จำกัด - กรุงเทพฯ - 28,000-50,000 บาท/เดือน

ผู้แทนยาเขตภาคใต้

บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ 1994 จำกัด - จังหวัดชุมพร - 45,000-55,000 บาท/เดือน

Medical Representative ผู้แทนยา

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>