7941  

งาน ผู้แทน ยา ใน ไทย

  
  

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางการธนาคารเลือด 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง

บริษัท ซายน์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางการธนาคารเลือด 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง

กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) แผนกวิทยาศาสตร์ เขต กทม. 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือเกี่ยวข้อง

บริษัท ซายน์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล Rapid Test ทางห้อง Lab และแพทย์ผู้รักษา วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, พยาบาล หรือมีประสบการณ์การขาย Rapid Test

บริษัท ซายน์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือทางจุลชีววิทยา

บริษัท ซายน์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือทางจุลชีววิทยา

กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล Rapid Test ทางห้อง Lab และแพทย์ผู้รักษา วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, พยาบาล หรือมีประสบการณ์การขาย Rapid Test

กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) แผนกวิทยาศาสตร์ เขต กทม. 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือเกี่ยวข้อง

กรุงเทพฯ

Sales Representative ผู้แทนขาย เขตโรงพยาบาล

กรุงเทพฯ - 12,000-20,500 บาท/เดือน

ผู้แทนยาโรงพยาบาลต่างจังหวัด(ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส)

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด - ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายยาเขตร้านค้า (OTC)

บริษัท เครื่องมือแพทย์(ประเทศไทย) จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายยาเขตโรงพยาบาล

บริษัท เครื่องมือแพทย์(ประเทศไทย) จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายยา OTC ,MC กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด

บางคอแหลม, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายเครื่องฟอกอากาศ จบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือบริหาร การตลาด

บริษัท ซายน์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ - 14,000-22,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขาย แผนกขาย ร้านขายยา เขตกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายยาต่างจังหวัด ภาคตะวันตก จำนวน 1 อัตรา

ภาคตะวันตก

ขยายงานตัวแทน (เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ)

บางรัก, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายยาต่างจังหวัดและกทม

บางซื่อ, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายยา กทม. (บริษัทในเครือ)

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด - บางรัก, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขาย ( Sales Representative ) (เน้นจบวิทยาศาตร์และมีรถยนต์ใช้ในงาน ด่วน )

Scientific Promotion Co.,Ltd. (SPC Group) - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>