40  

งาน ผู้ช่วยพยาบาล pn ใน ไทย

  
  

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล PN

จังหวัดสมุทรปราการ

พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล (RN / PN ) นักรังสีเทคนิค

จอมทอง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หรือพนักงานผู้ช่วย (NA)

จังหวัดกระบี่ - 14,000-25,000 บาท/เดือน

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล PN,NA จำนวน 2 ตำแหน่ง

ไทย

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล PN,NA จำนวน 2 ตำแหน่ง

ไทย

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล PN,NA จำนวน 2 ตำแหน่ง

ไทย

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล PN,NA จำนวน 2 ตำแหน่ง

ไทย

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล PN,NA จำนวน 2 ตำแหน่ง

ไทย

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล PN,NA จำนวน 2 ตำแหน่ง

ไทย

ผู้ช่วยพยาบาล(PN)

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) รพ.พญาไท 1,2เปาโลพหลโยธิน,เปาโลโชคชัย4และเปาโลสมุทรปราการ

เครือโรงพยาบาลพญาไท - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยพยาบาล PN (ด่วน)

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ - จังหวัดชุมพร

ผู้ช่วยพยาบาล / PN รพ.พระราม 2

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ - 9,000-10,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล PN, พนักงานผู้ช่วยเหลือฯ NA

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล PN , NA ออกหน่วย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล PN , NA ออกหน่วย

ไทย

ผู้ช่วยพยาบาลงานวิสัญญี (PN-RR)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2    >>