35  

งาน ผู้ช่วยพยาบาล pn ใน ไทย

  
  

ผู้ช่วยพยาบาล(PN)

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) รพ.พญาไท 1,2เปาโลพหลโยธิน,เปาโลโชคชัย4และเปาโลสมุทรปราการ

เครือโรงพยาบาลพญาไท - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยพยาบาล PN (ด่วน)

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ - จังหวัดชุมพร

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

บริษัท โอโอโกเนีย จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล / PN รพ.พระราม 2

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ - 9,000-10,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล PN, พนักงานผู้ช่วยเหลือฯ NA

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล PN , NA ออกหน่วย

กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล PN , NA ออกหน่วย

ไทย

ผู้ช่วยพยาบาล PN , NA ออกหน่วย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล(PN)

ไทย

ผู้ช่วยพยาบาล PN /ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย NA (ด่วนที่สุด)

ไทย

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

บริษัท โอโอโกเนีย จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

ไทย

ผู้ช่วยพยาบาล PN (ด่วน)

อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร

หน้า:     1 | 2    >>