1004  

งาน ผู้ช่วยพยาบาล ใน ไทย

  
  

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล ( ประจำศูนย์เลสิกไทยนครินทร์ )

บริษัท อาร์เอ็กซ์จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล

สายไหม, กรุงเทพฯ - 300-350 บาท/วัน

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล แผนกER/ICU

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ - คลองเตย, กรุงเทพฯ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

กรุงเทพฯ

พยาบาล /ผู้ช่วยพยาบาล

จังหวัดปทุมธานี

พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลวิสัญญี / ผู้ช่วยพยาบาล ด่วน

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล

กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลคามิลเลียน - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด - กรุงเทพฯ - 14,500 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

กรุงเทพฯ - 14,500 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล(PN)

บริษัท โอโอโกเนีย จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด - กรุงเทพฯ - 14,500 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ป่วยใน

ไทย - 9,001-10,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล เพชรบุรี35

บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด - กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

พนักงานผุ้ช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ช่วยพยาบาล

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล F/T

จังหวัดนนทบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>