19  

งาน ผู้ช่วยทันตแพทย์ ใน ภาคใต้

  
  

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยทันตแพทย์ Part-time

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยทันตแพทย์ part time

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยทันตแพทย์ Part-time

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยทันตแพทย์/ประจำสาขาภูเก็ต

Apex Profound Beauty - จังหวัดภูเก็ต

ผู้ช่วยทันตแพทย์-ภูเก็ต

บริษัท คลินิคสุขภาพ เอเพ็กซ์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต

ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ป่าตอง ภูเก็ต) หยุด 2 วัน/สัปดาห์ , เงินเดือน+ภูเก็ตค่าครองชีพ 5,000 บาท

บางกอกสไมล์ เด็นทัล กรุ๊ป - จังหวัดภูเก็ต - 9,000-17,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ป่าตอง ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต - 9,000-17,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จังหวัดภูเก็ต

ผู้จัดการไลน์การผลิต (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

นักวิจัยและพัฒนา (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพภายใน (ป่าตอง ภูเก็ต)

บางกอกสไมล์ เด็นทัล กรุ๊ป - จังหวัดภูเก็ต - 11,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างทันตกรรมพอร์สเลน (ภูเก็ต ป่าตอง) หยุดวันเสาร์ ครึ่งวัน และหยุดวันอาทิตย์

บางกอกสไมล์ เด็นทัล กรุ๊ป - จังหวัดภูเก็ต - 17,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คัดกรอง จบสาธารณสุข (หยุด 8 วัน/เดือน) สาขา ป่าตอง(ภูเก็ต)

บางกอกสไมล์ เด็นทัล กรุ๊ป - จังหวัดภูเก็ต - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานรับส่งเอกสาร (ประจำสาขาป่าตอง ภูเก็ต)

บางกอกสไมล์ เด็นทัล กรุ๊ป - จังหวัดภูเก็ต - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ประจำภูเก็ต (ป่าตอง) หยุด 2 วัน/สัปดาห์

บางกอกสไมล์ เด็นทัล กรุ๊ป - จังหวัดภูเก็ต - 10,000-11,000 บาท/เดือน

Guest Relation/Reception (ป่าตอง/ภูเก็ต) หยุด 2 วัน/สัปดาห์ , เงินเดือน+ภูเก็ตค่าครองชีพ 5,000 บาท

บางกอกสไมล์ เด็นทัล กรุ๊ป - จังหวัดภูเก็ต - 10,000-15,000 บาท/เดือน