431  

งาน ผู้จัดการ ใน ห้วยขวาง

  
  

ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลออร์แกนิค 2. เจ้าหน้าที่การตลาดและจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลออร์แกนิค

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

Brand Management Trainee ( ผู้จัดการแบรนด์ฝึกหัด )

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการ ล่ามไทย-จีน

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ธุรกิจอาหาร) / Marketing Food Manager 1 ตำแหน่ง

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด (Manager Trainee)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 20,000-40,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการบัญชี

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายขายกรุงเทพ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 25,000-50,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายกาตตลาด

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 20,000-60,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขายส่ง

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการสาขาพันธุ์ทิพย์ กทม

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 25,000-40,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 35,000-60,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายการผลิต

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการเขต

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการหน่วย

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการบัญชี

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>