191  

งาน ผู้จัดการ ใน ห้วยขวาง

  
  

Brand Manager (ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมแบรนด์)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 20,000-40,000 บาท/เดือน

Brand Management Trainee ( ผู้จัดการแบรนด์ฝึกหัด )

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการทั่วไป

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการอาคาร

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 15,000-50,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการที่จอดรถ (Parking Manager)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด - ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

Lan Engineer

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

วิศวกรโครงสร้าง (ประจำสำนักงานใหญ่)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร/เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ช่างแต่งหน้า / Make Up (มีอบรมให้ระหว่างทำงานฟรี)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 15,000-40,000 บาท/เดือน

วิศวกรสนาม (ประจำไซด์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ธุรการทั่วไป (ประจำไซด์งาน การกีฬาแห่งประเทศไทย)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>