180  

งาน ผู้จัดการ ใน ห้วยขวาง

  
  

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

Brand Management Trainee ( ผู้จัดการแบรนด์ฝึกหัด )

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการอาคารอาวุโส/ผู้จัดการอาคาร

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำกรุงเทพฯ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการอาคารฝึกหัด

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งและบริหารโครงการ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล Assistant HR Manager

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการอาคาร

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 15,000-50,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการที่จอดรถ (Parking Manager)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด - ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เลขานุการ เเละ ADMIN

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

Web Programmer/Developers/Master

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

Programmer

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ช่างเทคนิค

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 15,000-35,000 บาท/เดือน

พนักงานตรวจสอบบัญชี

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>