164  

งาน ผู้จัดการ ใน ห้วยขวาง

  
  

ผู้จัดการศูนย์อาหาร

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

Brand Management Trainee ( ผู้จัดการแบรนด์ฝึกหัด )

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการอาคาร

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 15,000-50,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ การเงิน

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการบุคคล และธุรการ,เจ้าหน้าที่บัญชี

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝึกหัด (Marketing Management Trainee)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 18,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝึกหัด Management Trainee

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการที่จอดรถ (Parking Manager)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด - ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

Management Trainee ผู้จัดการฝึกหัด

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายขายโมเดิร์นเทรด

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการรถยนต์

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการโรงงาน(ประจำโรงงาน)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผุ้จัดการฝ่ายขาย

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ลูกค้าสัมพันธ์

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>