งาน ผู้จัดการ โรงแรม ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 87 งาน  

ด่วนมาก รับสมัครงานสมุห์บัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี โรงแรม ,สำรองห้องพักและหลายตำแหน่ง

กรุงเทพฯ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการร้านมินิมาร์ท และ ผู้จัดการสถานีบริการฝึกหัด (งานนัดพบแรงงาน จังหวัดราชบุรี วันที่ 14 มิถุนายน 2560

จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายขาย, ช่างซ่อมบำรุง, ช่างยนต์, ฝ่ายขาย, จัดซื้อ

ตำบลปากเพรียว, อำเภอเมืองสระบุรี, จังหวัดสระบุรี

ผู้จัดการสนาถีบริการน้ำมัน-แก็ส (ผู้จัดการฝึกหัด)

ตำบลวังจุฬา, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด (ลงโฆษณาที่พิษณุโลก)

จังหวัดพิษณุโลก - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการร้านมินิมาร์ท (ลงประกาศ จังหวัด เพชรบูรณ์)

จังหวัดเพชรบูรณ์ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการร้านมินิมาร์ท (ลงประกาศ จังหวัดอุทัยธานี)

จังหวัดอุทัยธานี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด (ลงโฆษณาที่สุพรรณบุรี)

จังหวัดสุพรรณบุรี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด (ลงโฆษณาที่นครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่พิษณุโลก)

จังหวัดพิษณุโลก - 15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ตำบลโคกแย้, อำเภอหนองแค, จังหวัดสระบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ตำบลนาโฉง, อำเภอเมืองสระบุรี, จังหวัดสระบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์(บ.ผลิตเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข&อาหารแมว)รับสมัครด่วน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายผลิต(บ.ผลิตเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัขและแมว)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานฝ่ายควบคุมการผลิต/ช่างไฟฟ้า

ตำบลวังบ่อ, อำเภอหนองบัว, จังหวัดนครสวรรค์

ผู้จัดการฝ่ายผลิต(บ.ผลิตเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัขและแมว)

ตำบลสามบัณฑิต, อำเภออุทัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายขาย, ช่างซ่อมบำรุง, ช่างยนต์, ฝ่ายขาย, ทำเงินเดือน

ตำบลปากเพรียว, อำเภอเมืองสระบุรี, จังหวัดสระบุรี

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(บริษัทในเครือทำธุรกิจเกียวกับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข อาหารแมว)รับสมัครด่วน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ(บ.ในเครือผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข และ อาหารแมว)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานผู้จัดการ โรงแรมในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>