3  

งาน ผู้จัดการ โรงแรม ใน จังหวัดลำปาง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

นักวางแผนและควบคุมการผลิต

จังหวัดลำปาง - 10,621-15,000 บาท/เดือน

พนักงานประเมินราคาฝึกหัด ประจำสาขาลำปาง

จังหวัดลำปาง

วิศวกรไฟฟ้า (เขียนแบบ) กรุงเทพฯ , ลำปาง

กรุงเทพฯ - อำเภอแม่เมาะ, จังหวัดลำปาง