1841  

งาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ใน ไทย

  
  

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคล

จังหวัดชลบุรี

ด่วนมาก ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ) อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อำเภอพระสมุทรเจดีย์, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ( Human Resources Manager)

จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล (รองรับการขยายงาน)

อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงงาน

กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ผุ้จัดการฝ่ายบุคคล

กรุงเทพฯ - 25,000-50,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ HR Manager ** จำนวน 1 อัตรา

กรุงเทพฯ - 45,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-22,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

กรุงเทพฯ

HR. Assistant Manager ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource department manager)

ไทย

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource department manager)

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด - อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>