237  

งาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

สายไหม, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Supermaket

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ตรัง/หาดใหญ่)

จังหวัดตรัง - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดตรัง

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ตรัง/หาดใหญ่)

จังหวัดตรัง - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Supermaket

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (หาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่าย/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ สนญ.บางนา-ตราด กม.18

จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>