4  

งาน ผลิต ไก่ ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (ประจำ นครศรีธรรมราช,ภูเก็ต,กระบี่,พังงา)ติดต่อ คุณนุช098-280-8212 ด่วน

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 9,500-13,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถผู้บริหารคนต่างชาติ ประจำที่บจ.เชพรอน(จ.นครศรีธรรมราช) ด่วนมาก 2 อัตรา

ISS Support Services Co.,Ltd. - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 11,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน จ.นครศรีฯ

บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช