งาน ผลิต ไก่ ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด
1 งาน  

พนักงานขาย(สาขาทุ่งสง) ทำงานเป็นทีม รายได้300บาท/วัน

บริษัท ดอน ไลท์ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 300 บาท/วัน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานผลิต ไก่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา