1  

งาน ผลิต ไก่ ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ใช้ภาษาจีนกลาง) ประจำนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 20,000-30,000 บาท/เดือน