2  

งาน ผลิต ไก่ ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พี่เลี้ยงเด็ก

บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 9,500-13,000 บาท/เดือน