งาน ผลิต โรงงานน้ำดื่ม ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 627 งาน  

เจ้าหน้าที่ปรับปรุงกระบวนการผลิต (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ปรับปรุงกระบวนการผลิต สัญญาจ้าง 3 เดือน (ยินดีพิจารณานักศึกษาฝึกงาน)

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ช่วยวิศวกรแผนกผลิต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ปรับปรุงกระบวนการผลิต_สัญญาจ้าง 3 เดือน

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ผลิต

กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

ล่ามภาษาจีนกลาง/ประสานการผลิต

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

วิสวกรการผลิต

จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-35,000 บาท/เดือน

พนักงานคุมเครื่องจักรในงานการผลิต

อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้ากะ/พนักงานฝ่ายผลิต/สโตร์

อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

ผู้ช่วยฝ่ายผลิต

บางแค, กรุงเทพฯ

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

Sale ประภาคใต้ , Plant Engineer , Plant QA Laboratory, พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อ, Plant Engineer , Plant QA Laboratory,พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>