งาน ผลิต เครื่องสำอาง ใน จังหวัดสงขลา

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-2 จาก 2 งาน  

พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.หาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 15,000-19,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า หาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 14,000-15,000 บาท/เดือน