งาน ผลิต เครื่องสำอาง ใน จังหวัดสงขลา

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

พนักงานขายงานวิศวกรรมบริการ (ประจำสาขาระยอง และสงขลา)

จังหวัดระยอง - จังหวัดสงขลา - 20,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดภาคใต้ ศูนย์หาดใหญ่ (สินค้าอุปโภค-บริโภค)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 10,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดภาคใต้ (สงขลา)

จังหวัดสงขลา - 10,000-26,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.หาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 15,000-19,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า หาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 14,000-15,000 บาท/เดือน