1527  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท (สคร.8 จังหวัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 21,000 บาท/เดือน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

ไทย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจำสำนักงาน

บางซื่อ, กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

จังหวัดนนทบุรี - 17,500-19,250 บาท/เดือน

กรมวิชาการเกษตร รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

จตุจักร, กรุงเทพฯ - 16,400-18,040 บาท/เดือน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานสนับสนุน)

จังหวัดนนทบุรี - 16,400-18,040 บาท/เดือน

นักวิชาการ ประจำบริษัทฯ **ด่วน

บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา)

จังหวัดนนทบุรี - 16,400-18,040 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม

ไทย - 17,500-19,250 บาท/เดือน

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต(สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีสระบุรี, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน)

ไทย - 18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการอุดมศึกษา

จังหวัดสงขลา - 10,640 บาท/เดือน

นักวิชาการส่งเสริม(ปลา)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการส่งเสริม(สัตวบก)( ประจำสำสาขาสุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการส่งเสริม(สัตวบก)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการส่งเสริม(ปลา) ( ประจำสำสาขาสุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการกลุมศิลปะ(ดนตรี)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด - กรุงเทพฯ - 18,000-20,000 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร(ชาย)

จังหวัดตรัง - จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร

จังหวัดปทุมธานี

นักวิชาการศึกษา

กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>