1793  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ (วุฒิปริญญาโท)

ไทย - 19,680 บาท/เดือน

ตำแหน่ง นักวิชาการ(สำนักงานปากช่อง)

อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)

จตุจักร, กรุงเทพฯ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต (คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้

วิทยาลัยดุสิตธานี - กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สะพานสูง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้

ไทย

เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้

กรุงเทพฯ

นักวิชาการโครงการ แผนงานศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - 18,000-22,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่-ผู้จัดการบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้

ประเวศ, กรุงเทพฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ไทย - 17,500-19,250 บาท/เดือน

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านโรคพืช)

ภาคใต้ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (Project Manager)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) - จตุจักร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการ

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สถาบันกันตนา) - จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการ ( ภาษาไทย )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ( วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ( วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา )

วัฒนา, กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ( ภาษาไทย )

วัฒนา, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>