7914  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

บางเขน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

บางเขน, กรุงเทพฯ

Product Specialist ผลิตภัณฑ์ NIR, Discrete และ Segmented Auto Analyzer Fermenter วุฒิปริญญาโทหรือตรี

บริษัท ซายน์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ - 22,500-25,000 บาท/เดือน

นักวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) ด้านชีวสารสนเทศ

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต (สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3)

กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นักวิชาการด้านการงาน, นาฏศิลป์, ทัศนะศิลป์, สุขศึกษา

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปัญญา คอนซัลท์แตนท์ จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสกลนคร - 22,750 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสกลนคร - 22,750 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสกลนคร - 22,750 บาท/เดือน

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต(คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการทางด้านอาหาร

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด - จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>