1752  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (วุฒิปริญญาโท)

กรุงเทพฯ - 21,000 บาท/เดือน

นักวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) ด้านชีวสารสนเทศ

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา(ปริญญาโท)

ไทย - 17,500-19,250 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด่วนมาก)

สวนหลวง, กรุงเทพฯ

นักวิชาการอุดมศึกษา

จังหวัดสงขลา - 10,640 บาท/เดือน

นักวิชาการทางสังคมอาวุโส

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - กรุงเทพฯ - 30,000-35,000 บาท/เดือน

นักวิชาการวิทยาศาสตร์

กรุงเทพฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดนครนายก - 16,360 บาท/เดือน

นักวิชาการผังเมือง

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด - กรุงเทพฯ

ด่วน เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส (Senior Program Officer) / รองนักวิจัย / นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการสำหรับสื่อดิจิทอล

พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการเกษตร (ประจำโครงการ เดอะพลูริส เขาใหญ่)

บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อม

สะพานสูง, กรุงเทพฯ

นักวิชาการวัคซีน

จังหวัดนนทบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการวัคซีน

ไทย - 20,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการวัคซีน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนนทบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการอาหารสัตว์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)

จตุจักร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้

วิทยาลัยดุสิตธานี - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้

กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>