6385  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

Offer: นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - ไทย - 17,500-19,250 บาท/เดือน

รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศฝ่ายต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์/โอเปอเรเตอร์ ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อคุณกัญญาโทร0857555979 บริษัท/อ

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัด งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) สำนักงานอธิการบดี

จังหวัดสกลนคร - 21,000 บาท/เดือน

ประกาศรับ นักวิชาการศูนย์สนับสนุนวิชาการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัด งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) สำนักงานอธิการบดี

จังหวัดสกลนคร - 21,000 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัด งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) สำนักงานอธิการบดี

จังหวัดสกลนคร - 21,000 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการเกษตร

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

นักวิชาการปฐมวัยอาวุโส

กรุงเทพฯ - 25,000-45,000 บาท/เดือน

นักวิชาการคหกรรม/สังคม/ภาษาไทย/วิศวะ/เทคโนโลยีทางการศึกษา

กรุงเทพฯ

นักวิชาการคหกรรม/สังคม/ภาษาไทย/วิศวะ/เทคโนโลยีทางการศึกษา

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิจัย/ เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ/ เลขานุการ/ เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษา

ประเวศ, กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน)

กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการประจำแผนก Unicor Bait System

กรุงเทพฯ - 13,000-20,000 บาท/เดือน

นักวิชาการฟิสิกส์ หรือเคมี (Full Time / Part Time)

กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการอาหารสัตว์ ด่วน

กรุงเทพฯ - 18,000-20,500 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร(ชาย)

ไทย - 12,001-15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับ ประถม

กรุงเทพฯ

นักวิชาการ

จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการ

กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>