1576  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ (วุฒิปริญญาโท)

ไทย - 19,680 บาท/เดือน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

จังหวัดปทุมธานี

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (วุฒิปริญญาโท)

กรุงเทพฯ - 19,680 บาท/เดือน

ผู้สมัคร ม. 6 ปวช ปวส ปริญญาตรี หรือปริญญาโท (หรือกำลังศึกษา) ทุกสาขา ทำงานธุรการ พิมพ์งาน สืบค้นข้อมูล ติดต่อประสานงาน

กรุงเทพฯ

นักวิชาการด้านการเกษตร (จ้างเหมาโครงการฯ)

ThailandExpoMilano2015 - จตุจักร, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการโครงการพิเศษ (ส่วนโครงการพิเศษในประเทศ)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - กรุงเทพฯ - 17,000-20,000 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สะพานสูง, กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

จังหวัดสงขลา - 17,290 บาท/เดือน

นักวิชาการ ( ภาษาไทย )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการสุกร / สัตวแพทย์วิชาการสุกร (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการ(ภาษาไทย)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการด้านผังเมือง

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต (คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการสัตว์ปีก (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ไทย - 17,500-19,250 บาท/เดือน

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านโรคพืช)

ภาคใต้ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม

ไทย - 17,500-19,250 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร

บริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด - จังหวัดร้อยเอ็ด

หน้า:     1 | 2 | 3    >>