6573  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท)

บางเขน, กรุงเทพฯ - 15,000-19,250 บาท/เดือน

Product Specialist ผลิตภัณฑ์ NIR, Discrete และ Segmented Auto Analyzer Fermenter วุฒิปริญญาโทหรือตรี

บริษัท ซายน์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ - 22,500-25,000 บาท/เดือน

นักวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) ด้านชีวสารสนเทศ

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต(คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (Project)

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ

นักวิชาการ

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สถาบันกันตนา) - จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการสำหรับสื่อดิจิทอล

พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการสำหรับสื่อดิจิทอล

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

ด่วน เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส (Senior Program Officer) / รองนักวิจัย / นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการกลุ่มสุขศึกษาและพละศึกษา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการทางสังคมอาวุโส

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - กรุงเทพฯ - 30,000-35,000 บาท/เดือน

นักวิชาการเคมี

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการทางสังคม

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - กรุงเทพฯ - 15,500-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการภาษาอังกฤษ(ด่วน)

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ( ภาษาไทย )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>