7410  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท)

บางเขน, กรุงเทพฯ - 15,000-19,250 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท)

พญาไท, กรุงเทพฯ - 17,500 บาท/เดือน

Product Specialist ผลิตภัณฑ์ NIR, Discrete และ Segmented Auto Analyzer Fermenter วุฒิปริญญาโทหรือตรี

บริษัท ซายน์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ - 22,500-25,000 บาท/เดือน

นักวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) ด้านชีวสารสนเทศ

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / วิศวกรสิ่งแวดล้อม

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการสำหรับสื่อดิจิทอล

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการสำหรับสื่อดิจิทอล

พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการอาหารสัตว์

อำเภอกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการ ประจำบริษัทฯ **ด่วน

บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

ด่วน เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส (Senior Program Officer) / รองนักวิจัย / นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการ ( วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการภาษาอังกฤษ(ด่วน)

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการ (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการสังคม 3 ( สาขาศาสนาและปรัชญา )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการทางสังคมอาวุโส

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - กรุงเทพฯ - 30,000-35,000 บาท/เดือน

นักวิชาการ(ศิลปะ-ดนตรี)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์และคหกรรม )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการฝ่ายขาย

บริษัท ทีอาร์เอฟฟีด มิลล์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>