7897  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท

ไทย - 18,000 บาท/เดือน

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (วุฒิปริญญาโท-เอก ทางภาษาจีน)

จังหวัดสงขลา - 26,480 บาท/เดือน

นักวิชาการ ( ประจำสาขาภูเก็ต / ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ. ภูเก็ต))

จังหวัดภูเก็ต

นักวิชาการอุดมศึกษา

จังหวัดสงขลา - 9,140 บาท/เดือน

นักวิชาการส่งเสริม(ปลา)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการอุดมศึกษา

จังหวัดสงขลา - 10,640 บาท/เดือน

นักวิชาการส่งเสริม(สัตวบก)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการส่งเสริม(ปลา) ( ประจำสำสาขาสุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการส่งเสริม(สัตวบก)( ประจำสำสาขาสุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

จังหวัดสงขลา - 17,290 บาท/เดือน

นักวิชาการอุดมศึกษา

จังหวัดสงขลา - 9,140 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร

พญาไท, กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

นักวิชาการปฐมวัยอาวุโส

กรุงเทพฯ - 25,000-45,000 บาท/เดือน

นักวิชาการคหกรรม/สังคม/ภาษาไทย/วิศวะ/เทคโนโลยีทางการศึกษา

กรุงเทพฯ

นักวิชาการคหกรรม/สังคม/ภาษาไทย/วิศวะ/เทคโนโลยีทางการศึกษา

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการคหกรรม/สังคม/ภาษาไทย/วิศวะ/เทคโนโลยีทางการศึกษา

พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิจัย/ เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ/ เลขานุการ/ เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษา

ประเวศ, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>