6144  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

ไทย - 17,500-19,250 บาท/เดือน

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) - กรุงเทพฯ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

บางเขน, กรุงเทพฯ

นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

บางเขน, กรุงเทพฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

กรมทางหลวง - กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

จตุจักร, กรุงเทพฯ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย (ปริญญาโท)

กรุงเทพฯ - 21,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้จัดการ โครงการปริญญาโททางการเงิน MIF

กรุงเทพฯ - 25,310-28,790 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท)

กรุงเทพฯ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

บางเขน, กรุงเทพฯ

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (วุฒิปริญญาโท-เอก ทางภาษาจีน)

จังหวัดสงขลา - 26,480 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

บางเขน, กรุงเทพฯ

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต (คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2

จังหวัดชลบุรี - 18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นักวิชาการ/งานความปลอดภัยทางชีวภาพ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ - จังหวัดปทุมธานี

นักวิชาการอาหารสัตว์

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการเกษตร / ส่งเสริมการขาย

กรุงเทพฯ

นักวิชาการ / นักวิชาการอาวุโส

จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการส่งเสริม

ไทย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สวนหลวง, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>