4789  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

บางเขน, กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

บางเขน, กรุงเทพฯ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

จตุจักร, กรุงเทพฯ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (วุฒิปริญญาโท-เอก ทางภาษาจีน)

จังหวัดสงขลา - 26,480 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

บางเขน, กรุงเทพฯ

นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย,การงาน, นาฏศิลป์, ทัศนะศิลป์, สุขศึกษา

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด - กรุงเทพฯ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต (สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3)

กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสกลนคร - 22,750 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสกลนคร - 22,750 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสกลนคร - 22,750 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จังหวัดอุดรธานี

นักวิชาการภาษาอังกฤษ (ต้องการด่วน)

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการส่งเสริม - สายธุรกิจภูมิภาค (ประจำภาคเหนือ)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - บางซื่อ, กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ฝ่ายวิศวกรรมจีโอมาติก

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ / เลขานุการ

ประเวศ, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>