1450  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท (สคร.8 จังหวัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 21,000 บาท/เดือน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

จังหวัดปทุมธานี

ผู้สมัคร ม. 6 ปวช ปวส ปริญญาตรี หรือปริญญาโท (หรือกำลังศึกษา) ทุกสาขา ทำงานธุรการ พิมพ์งาน สืบค้นข้อมูล ติดต่อประสานงาน

กรุงเทพฯ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านโรคพืช)

ภาคใต้ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม

ไทย - 17,500-19,250 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร

บริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด - จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์แมลง/นักวิชาการ

บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดสกลนคร - 21,000 บาท/เดือน

นักวิชาการฟิสิกส์

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ)

กรุงเทพฯ - 12,600-13,860 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่-ผู้จัดการบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ

วิทยาลัยดุสิตธานี - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่-ผู้จัดการบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่-ผู้จัดการบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ

กรุงเทพฯ

นักวิชาการ (อาหารสัตว์) จ.สมุทรปราการ/จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี - จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการด้านปศุสัตว์

คันนายาว, กรุงเทพฯ

นักวิชาการด้านการเกษตร

คันนายาว, กรุงเทพฯ

นักวิชาการ(อาหารสัตว์) จ.สมุทรปราการ/จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี - จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)

กรุงเทพฯ - 12,600-13,860 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย)

กรุงเทพฯ - 12,600-13,860 บาท/เดือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ไทย - 10,850 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>