1964  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท

จังหวัดนนทบุรี - 21,000 บาท/เดือน

นักวิชาการอาหารสัตว์

อำเภอกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการอาวุโส /สัตวแพทย์วิชาการอาวุโส (สัตว์ปีก)

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการ (ปฐมวัย)

กรุงเทพฯ

นักวิชาการผังเมือง

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ / เลขานุการ

ประเวศ, กรุงเทพฯ

ด่วน เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส (Senior Program Officer) / รองนักวิจัย / นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการสำหรับสื่อดิจิทอล

พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการเกษตร (ประจำโครงการ เดอะพลูริส เขาใหญ่)

บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

นักวิชาการอุดมศึกษา

จังหวัดสงขลา - 10,640 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อม

สะพานสูง, กรุงเทพฯ

นักวิชาการวัคซีน

จังหวัดนนทบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการวัคซีน

ไทย - 20,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการวัคซีน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนนทบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการอาหารสัตว์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการอาหารสัตว์

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)

จตุจักร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้

ไทย

เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้

วิทยาลัยดุสิตธานี - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>