1871  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา วุฒิปริญญาโท

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจำสำนักงาน

บางซื่อ, กรุงเทพฯ

นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ / เลขานุการ

ประเวศ, กรุงเทพฯ

ด่วน เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส (Senior Program Officer) / รองนักวิจัย / นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการเกษตร (ประจำโครงการ เดอะพลูริส เขาใหญ่)

บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

นักวิชาการอุดมศึกษา

จังหวัดสงขลา - 10,640 บาท/เดือน

นักวิชาการวัคซีน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนนทบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการวัคซีน

จังหวัดนนทบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการวัคซีน

ไทย - 20,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการส่งเสริม ( ประจำเขตพื้นที่ภาคกลาง)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

นักวิชาการอาหารสัตว์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)

จตุจักร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้

ไทย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สะพานสูง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ / นักวิจัย / ประสานงานวิจัย / เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้

วิทยาลัยดุสิตธานี - กรุงเทพฯ

นักวิชาการโครงการ แผนงานศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - 18,000-22,000 บาท/เดือน

นักวิชาการ

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สถาบันกันตนา) - จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>