7050  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

กรุงเทพฯ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

กรุงเทพฯ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

กรุงเทพฯ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

Product Specialist ผลิตภัณฑ์ NIR, Discrete และ Segmented Auto Analyzer Fermenter วุฒิปริญญาโทหรือตรี

บริษัท ซายน์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ - 22,500-25,000 บาท/เดือน

นักวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) ด้านชีวสารสนเทศ

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

นักวิชาการส่งเสริม (ภูมิภาคเหนือ - เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการส่งเสริมอาวุโส(สายธุรกิจไก่ , สำนักงานใหญ่)

หลักสี่, กรุงเทพฯ

นักวิชาการส่งเสริม (ภูมิภาคเหนือ - พิษณุโลก)

ภาคเหนือ - จังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการส่งเสริม (ภูมิภาคอีสาน - อุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บางซื่อ, กรุงเทพฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นักวิชาการส่งเสริม (ภาคเหนือ)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการทางสังคมอาวุโส

บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จำกัด - กรุงเทพฯ - 30,000-35,000 บาท/เดือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นักวิชาการด้านเศรษฐกิจและสังคม

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

นักวิชาการภาษาอังกฤษ (ด่วนมาก)

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

นักวิชาการด้านสัตว์น้ำ

บริษัท ไฮโดรไบโอ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>