1712  

งาน ปริญญาโท นักวิชาการ ใน ไทย

  
  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ (วุฒิปริญญาโท)

ไทย - 19,680 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สะพานสูง, กรุงเทพฯ

นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (Project Manager)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) - จตุจักร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการเกษตร (ประจำโครงการ เดอะพลูริส เขาใหญ่)

บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการ

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สถาบันกันตนา) - จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการ ( วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา )

วัฒนา, กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ( ภาษาไทย )

วัฒนา, กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ( วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต (คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการ ( ภาษาไทย )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ( วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ไทย - 17,500-19,250 บาท/เดือน

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านโรคพืช)

ภาคใต้ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

นักวิชาการสุกร / สัตวแพทย์วิชาการสุกร (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการสุกร / สัตวแพทย์วิชาการสุกร (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

ไทย

นักวิชาการโครงการพิเศษ (ส่วนโครงการพิเศษในประเทศ)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - กรุงเทพฯ - 17,000-20,000 บาท/เดือน

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

จังหวัดสงขลา - 17,290 บาท/เดือน

นักวิชาการ ( ภาษาไทย )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการ(ภาษาไทย)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>