8  

งาน ปริญญาตรี จุลชีววิทยา ใน ภาคใต้

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA Staff)

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Manpower (Thailand) สาขาหาดใหญ่ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ซุปเปอร์ไวเซอร์ ด่วน (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

จังหวัดสงขลา

ซุปเปอร์ไวเซอร์ ด่วน (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 12,000-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

จังหวัดสงขลา

Microbiologist (นักจุลชีววิทยา)

จังหวัดสงขลา

Laboratory Technician

จังหวัดสงขลา