8  

งาน ปริญญาตรี จุลชีววิทยา ใน ภาคใต้

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

Technical Sale (โรงงานอุตสาหกรรม)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ - จังหวัดสงขลา - 20,000-35,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบจุลลินทรีย์

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่คิวซีไลน์ผลิต (QC Staff)

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ เคมี-จุล

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA Staff

จังหวัดสงขลา

รับสมัครผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (อัตราจ้าง) จำนวน 15 อัตรา

จังหวัดยะลา - 12,000 บาท/เดือน

Microbiologis (นักจุลชีววิทยา)

จังหวัดสงขลา