5  

งาน ปริญญาตรี จุลชีววิทยา ใน ภาคใต้

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (LABORATORY)

อำเภอบ้านนาเดิม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าส่วน GMP (สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Laboratory Staff

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นักศึกษาฝึกงานด้านเทคโนโลยีอาหาร

อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต - 5,000 บาท/เดือน

นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)

จังหวัดสงขลา - 10,000-15,000 บาท/เดือน