งาน ปริญญาตรี จุลชีววิทยา ใน ภาคใต้

สถานที่

ไทย

 ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-2 จาก 2 งาน  

QC Lab Staff

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นักวิจัย

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 11,000-13,000 บาท/เดือน