5  

งาน ปริญญาตรี จุลชีววิทยา ใน ภาคใต้

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ-จุลชีววิทยา

บริษัท ภูเก็ตดองเชอร์เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (LABORATORY)

อำเภอบ้านนาเดิม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิทยาศาสตร์การตลาดและการขาย -หาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 18,000-30,000 บาท/เดือน

R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Songkhla Based)

Manpower Thailand - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วน GMP (สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา