7  

งาน ปริญญาตรี จุลชีววิทยา ใน ภาคใต้

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)

จังหวัดสงขลา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

QC Lab Staff

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA Staff

จังหวัดสงขลา

นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)

จังหวัดสงขลา

รับสมัครผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (อัตราจ้าง) จำนวน 15 อัตรา

จังหวัดยะลา - 12,000 บาท/เดือน

Microbiologis (นักจุลชีววิทยา)

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ(ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และสอบเทียบและระบบคุณภาพ QA)

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา