8  

งาน ปริญญาตรี จุลชีววิทยา ใน ภาคใต้

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

นักวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (ประจำโรงงานสุราษฏร์ธานี )

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับสมัครผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (อัตราจ้าง) จำนวน 15 อัตรา

จังหวัดยะลา - 12,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ เคมี-จุล

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่คิวซีไลน์ผลิต (QC Staff)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ซุปเปอร์ไวเซอร์ ด่วน (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA Staff

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ซุปเปอร์ไวเซอร์ ด่วน (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

จังหวัดสงขลา