5  

งาน ปริญญาตรี จุลชีววิทยา ใน ภาคใต้

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา-หาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 18,000-25,000 บาท/เดือน

R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Songkhla Based)

Manpower Thailand - จังหวัดสงขลา

Laboratory Staff

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นักศึกษาฝึกงานด้านเทคโนโลยีอาหาร

อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต - 5,000 บาท/เดือน

นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)

จังหวัดสงขลา - 10,000-15,000 บาท/เดือน