งาน ปริญญาตรี จุลชีววิทยา ใน ภาคใต้

สถานที่

ไทย

 ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

นักเทคนิคการสัตวแพทย์ Veterinary Technologist (Phuket based)

จังหวัดภูเก็ต - 20,001-30,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Veterinary Technoligist/Nurse (Phuket)

จังหวัดภูเก็ต - 20,001-30,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

จังหวัดภูเก็ต - 20,001-30,000 บาท/เดือน

นักวิจัย

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 11,000-13,000 บาท/เดือน