งาน ประชาสัมพันธ์ ใน จังหวัดตรัง

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 20 งาน  

พนักงานขายและบริการประจำศูนย์ดีแทค สาขาบิ๊กซี ตรัง

ศูนย์ดีแทค สาขาบิ๊กซี ตรัง - ตำบลกันตัง, อำเภอกันตัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ด่วน

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เลขานุการ ผู้บริหาร

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ด่วน

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

มัณฑนากร ด่วน

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วน

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

พนักงานขายประจำบูธโรบินสันตรัง

โครงการบ้านจัดสรรหมู่บ้านเมืองทอง - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานต้อนรับ

Garden Hill Mansion - ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ด่วน

บริษัท มิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เลขานุการ ผุ้บริหาร ด่วน

บริษัท มิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วน

บริษัท มิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

บริษัท มิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

บริษัท มิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เลขานุการ ผุ้บริหาร ด่วน ด่วน

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ด่วน ด่วน

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ด่วน ด่วน

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วน

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

Sale & Marketing Manager

ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง