16  

งาน ประชาสัมพันธ์ ใน จังหวัดตรัง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดตรัง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่การตลาด/ ประชาสัมพันธ์

KAP Education - จังหวัดตรัง

พนักงานขาย,ประชาสัมพันธ์

เครือ CWG - จังหวัดตรัง - 9,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บจก.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ - จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บจก.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ - จังหวัดตรัง

พนักงานธุรการฝ่ายค้าปลีก

บริษัท สลักศิลป์จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) - จังหวัดตรัง

ครูผู้ช่วยคุมอง Part time

ศูนย์คุมองตรัง(ตรงข้ามสรรพากรตรัง) - จังหวัดตรัง

พนักงานธุรการฝ่ายค้าปลีก

บริษัท สลักศิลป์จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) - จังหวัดตรัง

พนักงานขาย

C.W.G ครีม - จังหวัดตรัง - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด - จังหวัดตรัง - 9,000 บาท/เดือน

Leader

บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต - จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

บริษัท เรียลจิสติกส์ จำกัด - จังหวัดตรัง

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

จังหวัดตรัง

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

จังหวัดตรัง

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

จังหวัดตรัง

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ (ม.อ.ตรัง)

จังหวัดตรัง