7  

งาน ประจำห้าง บิ๊กซี ใน หนองจอก

  
  

IT Engineer

หนองจอก, กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

นักเคมี

หนองจอก, กรุงเทพฯ - มีนบุรี, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การเงิน(คลังสินค้าหนองจอก)

หนองจอก, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้า(คล้งสินค้าหหนองจอก)

หนองจอก, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (คลังสินค้าหนองจอก)

หนองจอก, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(เจ้าหน้าที่จัดส่ง) จำนวนมาก

หนองจอก, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (คลังสินค้าหนองจอก)

หนองจอก, กรุงเทพฯ