17  

งาน ปตท ใน พระโขนง

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส (ปฏิบัติงานที่ตึก ปตท. พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายวางแผนและประเมินผล(ปฏิบัติงานตึก ปตท.พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ - 18,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส (ปฏิบัติงานที่ตึก ปตท. พระโขนง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายวางแผนและประเมินผล(ปฏิบัติงานตึก ปตท.พระโขนง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - 18,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายวางแผนและประเมินผล(ปฏิบัติงานตึก ปตท.พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ - 18,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส (ปฏิบัติงานที่ตึก ปตท. พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานวิเคราะห์แผน และประเมินผล (ประจำ ตึกปตท. พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบภายใน (ประจำตึกปตท. พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานขนส่ง / ผู้ประสานงานประจำคลังน้ำมัน พระโขนง

พระโขนง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนก Internal Sales

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส (ส่วนกลาง ประจำพื้นที่พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานวิเคราะห์แผนและประเมินผล (ส่วนกลาง ประจำพื้นที่พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี (ส่วนกลาง ประจำพื้นที่พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ - 20,000-25,000 บาท/เดือน

Head of HROD (Corporate)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

พระโขนง, กรุงเทพฯ

Production Planning and Control Officer - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93

พระโขนง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

พระโขนง, กรุงเทพฯ