34  

งาน ปตท ใน พระโขนง

  
  
ข้อแนะนำ
ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานวิเคราะห์แผน และประเมินผล (ประจำ ตึกปตท. พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานวิเคราะห์แผน และประเมินผล (ประจำ ตึกปตท. พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบภายใน (ประจำตึกปตท. พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบภายใน (ประจำตึกปตท. พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบภายใน (ประจำตึกปตท. พระโขนง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานวิเคราะห์แผน และประเมินผล (ประจำ ตึกปตท. พระโขนง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการร้านฝึกหัด (ประจำสาขา ปตท.บางนา ขาเข้า)

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พระโขนง, กรุงเทพฯ

จป.วิชาชีพ

พระโขนง, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างทั่วไป (ด่วนมาก)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานคลังสินค้า / Supervisor

พระโขนง, กรุงเทพฯ - 12,000-14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานขายโครงการ/ร้านค้า/โรงงาน

พระโขนง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์(Audio Visual)รับเพิ่ม ด่วนมาก สัมภาษณ์พร้อมทราบผล

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานมาตรฐาน และคุณภาพ

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานมาตรฐาน และคุณภาพ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานควบคุมสิ่งแวดล้อม และความสูญเสีย

พระโขนง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์ธุรกิจ

พระโขนง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์ธุรกิจ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานแผนและกลยุทธ์ธุรกิจ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2    >>