15  

งาน ปตท ใน พระโขนง

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส (ปฏิบัติงานที่ตึก ปตท. พระโขนง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส (ปฏิบัติงานที่ตึก ปตท. พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายวางแผนและประเมินผล(ปฏิบัติงานตึก ปตท.พระโขนง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - 18,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายวางแผนและประเมินผล(ปฏิบัติงานตึก ปตท.พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ - 18,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายวางแผนและประเมินผล(ปฏิบัติงานตึก ปตท.พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ - 18,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบภายใน (ประจำตึกปตท. พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส (ปฏิบัติงานที่ตึก ปตท. พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานวิเคราะห์แผน และประเมินผล (ประจำ ตึกปตท. พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานวิเคราะห์แผนและประเมินผล (ส่วนกลาง ประจำพื้นที่พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี (ส่วนกลาง ประจำพื้นที่พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส (ส่วนกลาง ประจำพื้นที่พระโขนง)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

Internal Sales

พระโขนง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนก Internal Sales

พระโขนง, กรุงเทพฯ

Production Planning and Control Officer - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93

พระโขนง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

พระโขนง, กรุงเทพฯ