งาน บ ดับเบิ้ลเอ ใน จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)

ตำบลศรีมหาโพธิ, อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

Project Leader

ตำบลท่าตูม, อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

Import and Electric Group Sourcing

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตฉีดพลาสติก (Level Supervisor)

ตำบลลาดตะเคียน, อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

ตำบลลาดตะเคียน, อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ

จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด (ทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออก และปราจีนบุรี )

จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (สัญญาจ้าง) จ.ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

Technical Service(ประจำโรงงาน) - ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ (จ.ชลบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

Marketing Officer

ตำบลท่าตูม, อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

นักเคมี

จังหวัดปราจีนบุรี

วิศวกรรม

จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ

จังหวัดปราจีนบุรี

วิศวกรรมวางแผน

จังหวัดปราจีนบุรี