9  

งาน บ ขนส่ง ใน จังหวัดหนองคาย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองคาย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่บึงกาฬ)

อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ จ.บึงกาฬ (RBL-BK)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหน่วยสนับสนุน ประจำสาขาบึงกาฬ

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย

พนักงานขาย DNA (ประจำพื้นที่ Lotus.หนองคาย จ.หนองคาย)

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) - จังหวัดหนองคาย - 9,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถสิบล้อ/เทเลอร์ บรรทุกน้ำมัน(ลงโฆษณาที่หนองคาย)

จังหวัดหนองคาย

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(หนองคาย)

จังหวัดหนองคาย - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่ขอนแก่น)

จังหวัดหนองคาย - 15,000 บาท/เดือน

Auntie Anne's รับสมัครพนักงานสาขา ห้างอัศวรรณ เปิดใหม่)

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดหนองคาย - 9,000-11,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำมุกดาหาร (RBL-MD)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย