6  

งาน บ ขนส่ง ใน จังหวัดหนองคาย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองคาย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานสินเชื่อสมทบ (เพศชาย) ประจำสาขา โพนพิสัย (จ.หนองคาย) ด่วน

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดหนองคาย

พนักงานเดินเครื่องจักร (operator) โรงไฟฟ้าชีวมวล

อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย - จังหวัดลำปาง

Shift Supervisor (โรงไฟฟ้าชีวมวล)

อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย - จังหวัดลำปาง

Fuel Supervisor

อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย - จังหวัดลำปาง

หัวหน้ากะฝ่ายผลิต(shift supervisor)

อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ช) การเงิน (ญ) ประจำสาขาหนองคาย ด่วนๆๆๆ

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดหนองคาย