16  

งาน บ ขนส่ง ใน จังหวัดหนองคาย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองคาย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขาย ประจำร้าน Global House หนองคาย ด่วน

บริษัท บีทูซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด - จังหวัดหนองคาย - 9,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่จังหวัดบึงกาฬ)

อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(หนองคาย)

จังหวัดหนองคาย - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สินเชื่อ) ประจำสาขาบึงกาฬ

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สินเชื่อ)ประจำสาขาบึงกาฬ

อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย

พนักงานขับรถสิบล้อ/เทเลอร์ บรรทุกน้ำมัน(ลงโฆษณาที่หนองคาย)

จังหวัดหนองคาย

ผู้จัดการเขตฝ่ายขาย

ต้นกล้า แอพพลิเคชั่น กรุ๊ป จำกัด - อำเภอโซ่พิสัย, จังหวัดหนองคาย - อำเภอปากคาด, จังหวัดหนองคาย - 12,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกเนื้อ (ประจำสาขาอรัญประเทศ)

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด - จังหวัดหนองคาย

Senior Cashier Staff (ประจำสาขาหนองคาย)

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด - จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าแผนกดูแลพื้นที่เช่า (ประจำสาขาอรัญประเทศ)

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด - จังหวัดหนองคาย

พนักงานขายอาวุธโส

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด - จังหวัดหนองคาย

พนักงานขาย

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด - จังหวัดหนองคาย

IT Support (ประจำสาขาหนองคาย)ด่วนมาก

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด - จังหวัดหนองคาย

พนักงานแคชเชียร์ / พนักงานแคชเชียร์อาวุโส (ประจำสาขาอรัญประเทศ , หนองคาย)

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด - จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าแผนกเบอเกอรี่ (ประจำสาขาหนองคาย)

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด - จังหวัดหนองคาย

ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (ประจำสาขาหนองคาย)

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด - จังหวัดหนองคาย